Service i Salamajärvi nationalpark

27.3.2020
Städningen av hyresstugorna vid Salamajärvi har effektiverats. Städningen sköts av företagaren och gäller hyresstugorna; Sysilampi 1, 2, 3, Pieni Sääksjärvi, Maahinens kåta och rummen i Koirasalmi naturstuga. Därav kan man hyra objekten som normalt. Tillägsuppgifter: Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).

Kundtjänst och vägledning

Koirasalmi naturstuga och kafé

 • Öppettider 2021:
  • I maj lördagar-söndagar kl. 10 - 16
  • 31.5.-31.8. varje dag kl. 10-16
  • 4.9.-17.10. lördagar - söndagar kl. 10-16
  • 18.-24.10. varje dag kl. 10-16
  • Andra tider enligt överenskommelse.
 • Evenemang (facebook.com, på finska)
 • Tjänster
  • Utfärdsinformation om Salamajärvi nationalpark
  • Bokningar av Sysilampi och Pieni Sääksjärvi hyresstugor
  • Uthyrning av den tillgängliga Maahinens hyreskåta vid naturstugan
  • Uthyrning av båtar, kanoter, trampbåt och sup-brädor
  • Inkvartering, husvagnsplatser och bastubokningar
  • Uthyrning av snöskor, glidskor, spark och skogsskidor
  • Måltidsservice, guidade vandringar och kurser
  • Lägerskolor
 • Större grupper bes att i förväg meddela sin nationalparkresa till naturstuga.
 • Kontaktuppgifter:
  • Tjänster i Koirasalmi naturstuga erbjuds av företaget Luonnollisesti M&M.
  • Webbsidan av företagaren: Koirasalmen luontotupa (Koirasalmi.com, på finska).
  • Tfn. 040 939 8147, koirasalmi(at)gmail.com
  • Adress: Koirasalmentie 1220, Kivijärvi (Obs! Det är möjligt att alla gps-navigatorer inte finner adressen.

Kundservice av Forststyrelsen

 • Tfn. 0206 39 5270 måndag - fredag kl. 9-15
 • Epost: sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Salamajärvi nationalparken och längs Peuran polku -leden

Följande företag erbjuder tjänster i Salamajärvi nationalpark och längs Peuran polku -leden. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, kiosker och restauranger

Flera samarbetsparter i Salamajärvi nationalparken och längs Peuran polku -leden erbjuder catering- och inkvarteringservice. 

Eldplatser, kåtaformade skärmskydd och skärmskydd

 • I Koirasalmi finns det ett tillgängligt kåtaformat skärmskydd och tre eldplatser, av vilka två är tillgängliga.
 • Vid Heikinjärvi finns det ett skärmskydd.
 • I Pyydyskoski och Pahkahonganlahti finns det ett kåtaformat skärmskydd.
 • Vid Sysilampi finns det en ödestugatre hyresstugor och två eldplatser.
 • Det finns eldplatser i Hiiliniemi, Ruuhilampi, Tavilampi, Kaulus, Jyrkkäniemi och Pitkälahti.
 • Underhållet av eldplatser i Matolampi och Talviaho stoppades 2020 och de kommer att rivas ner när veden tar slut.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Då varning utfärdats får eld göras upp endast i stugornas eldstäder. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • På Koirasalmi naturstugas vägg finns det en vattenkran. Vattnet undersöks en gäng om året.
 • Vid Sysilampi ödestuga finns det en brunn.
 • Vid Pitkälahti ödestuga finns det en källa.
 • Dessutom finns det tre brunnar utanför nationalparken längs Hirvaan kierros -leden:
 • Vattnet i brunnar och källor undersöks vart tredje år. Forskningsresultaten visas vid brunnen, källan eller på väggen i ödestugan. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att koka vattnet av källorna före användning.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Vid Koirasalmis naturstuga finns en ekopunkt för sortering av bio-, glas-, metall-, papper- och torravfall.

WC och toaletter

 • Vid Koirasalmi naturstuga finns det torrtoaletter. 
 • Det finns torrtoaletter på de flesta rastställena, med undantag för Hiiliniemi, Ruuhilampi och Tavilampi.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Temporär tältning är tillåtet i tältningsområden och i närheten av eldplatser och skärmskydd.
 • Terrängen är stenig. De bästa tältningsområden finns i Pyydyskoski, Sysilampi, Pitkälahti och Koirasalmi (OBS! tältningsområden i Koirasalmi med service för en avgift (koirasalmi.com), på finska och engelska) 
 • På Heikinjärvis strand finns ett skärmskydd.

Ödestugor

En kåta i trä i den björkdominerade skogen.

Hyresstugor

Det finns två hyresstugor i närheten av Salamajärvi nationalpark:

Service för husvagnsägare

Tvättningsmöjligheter

Bastu till uthyrning

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Koirasalmi naturstuga har en tillgänglig ramp.
 • På Koirasalmi finns det en tillgänglig torrtoalet, två tillgängliga eldplatser, ett tillgängligt kåtaformat skärmskydd samt en tillgänglig hyreskåta.
 • På Koirasalmi finns det en tillgänglig led som är 780 meter lång i en riktning.
 • Vid Koirajärvi rekreationsfiskeområd (eraluvat.fi) är det möjligt att fiska från stranden.

Övrig service i omnejden

Omnejdens utflyktsmål

 • Peuran polku -friluftsleden
 • Iso Valvatti fågelvåtmark bredvid Linjasalmenneva myrskyddsområde
  • Iso-Valvatti är en f.d. sjö, som torkats under åren 1927–1930 med avsikt att bärga hö.
  • ett fint mål för vårliga fågelutflykter
  • Valvatti vägen är i dåligt skick.
  • tilläggsinformation Forststyrelsen Tfn. 0206 39 5270 ti-fr 10-14, sisasuomi(at)metsa.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över Salamajärvi


Pdf 1,9 Mb (julkaisut.metsa.fi)