Ankomst till Salamajärvi

17.11.2022
I Salamajärvi pågår renoveringsarbeten på spångarna mellan Koirasalmi - Sysilampi och Pyydyskoski - Perho-Kinnula väg. Nedmonterade delar av spångar gör det svårt att gå, särskild försiktighet måste iakttas. Vi beklagar besväret.

Salamajärvi nationalpark ligger öster om vägen mellan Äänekoski och Karleby (riksväg 13) i Perho, Kinnula och Kivijärvi kommuner. Avståndet från kommunernas tätorter till Koirasalmi naturstuga är 20–25 km. Till Salamajärvi är det 130 km från Karleby, 140 km från Seinäjoki och 140 km från Jyväskylä.

Till vandringslederna

Startpunkterna för vandringslederna finns vid Koirasalmi naturstuga, Sysilampi parkeringsplats och Risuperä parkeringsplats. Enklast är det att börja utflykten från Koirasalmi naturstuga. Du kan också ge dig ut på leden Peuran polku från Humalajoki (Perho) söder om nationalparken eller Petäjämäki friluftscentrum (Reisjärvi) i norr. Ledernas startpunkter.

Med buss till Salamajärvi

  • Utflyktsbussen – En grönare resekedja trafikerar också sommaren 2022 från Karleby till Koirasalmi i Salamajärvi nationalpark 28.6. - 7.8.2022 på fredags och söndags. Tidtabellen i Visit Karleby´s nätsidan. Sommar 2023: utflyktsbussen kommer att trafikera, men tidtabellen meddelas senare.
  • Bussar går mellan Jyväskylä och Karleby (matkahuolto.fi). Närmaste hållplats till nationalparken är Perhon Möttönen rv 13 N/S. Från hållplatsen till ledernas startpunkt i Humalajoki är det 7 km, till Risuperä 15 km och till Koirasalmi 21 km. Du kan också gå av bussen i Perho (Perho MH) och i riktning från Jyväskylä även i Kivijärvi (Kivijärvi MH). 
  • Vardagar under skolåret kan du ta bussen (matkahuolto.fi) från Perho och Kinnula (väg nr 7520) till Salamajärvi by. Du kan gå av bussen där leden Hirvaan kierros korsar väg nr 7520 mellan Perho och Kinnula. Det finns inga namn på hållplatserna.
  • Kontaktinformation för taxibilar i Perho (kulukuri.com, på finska)

Med bil till Salamajärvi

Koirasalmi parkeringsplatser, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi. Obs! Alla navigatorer känner inte igen adressen. Plats för cirka 50–60 bilar. Parkeringsplatserna underhålls vintertid, men då finns det färre platser. 

Huttukangas parkeringsplats, Koirasalmentie, Kivijärvi. Plats för cirka 10 bilar. Parkeringsplatsen plogas vintertid, men då finns det färre platser.

Risuperä parkeringsplats, Perhontie (väg nr 6520), Kivijärvi. Plats för cirka 4 bilar. Inget vinterunderhåll.

Sysilampi parkeringsplats, Sysilammentie 771, Perho. Plats för cirka 10 bilar. Underhålls sporadiskt vintertid, kontrollera den aktuella situationen vid Koirasalmi naturstuga.

Erijärvi parkeringsplats, Salamajärventie, Perho (väg nr 7520). Plats för cirka 4 bilar. Parkeringen plogas vintertid.

Pikku Peura parkeringsplats, Kinnulantie 695, Lestijärvi. Plats för cirka 20 bilar. Inget vinterunderhåll.

Det finns inga exakta adressuppgifter för parkeringsplatserna.

Transporttjänster till Salamajärvi

De närmaste transporttjänsterna finns i Perho, Kinnula och Kivijärvi. Se även vilka transporttjänster våra samarbetspartner erbjuder.