Instruktioner och regler för Salamajärvi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Instruktioner för att vistas och färdas i Salamajärvi

I Salamanperä naturreservat är det tillåtet endast att röra sig på markerade lederna.

Ett barn sitter på en vedkubbe och håller ett metspö i handen. Framför finns en liten sjö och tuvull växer i stranden.
 

I Salamajärvi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att cykla enligt allemansrätten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka förutom i Koirajärvi. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade platser om varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand inte har utfärdats,
 • att tillfälligt slå läger, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade tältningsområden och i skärmskydd samt vid eldplatser och i deras omedelbara närhet,
 • att rida, vilket tillåts endast på vägar
 • för fiske i Koirajärvi tillståndsområde för spöfiske krävs ett områdesspecifikt tillstånd
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • På Heikinjärvennevas begränsningsdel är det under fåglarnas häckningstid 1.3–15.7 tillåtet att endast röra sig på markerade lederna. 
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats får man göra upp eld endast i stugornas eldstäder.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda djur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned och förstöra friluftsanordningar.

Tre vandrare och en kopplad hund på stigen.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har strörninga. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nodsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att Hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid kölgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tiddtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det best att du tar med exempelvis en reservströmkällä, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Även om nationalparken inte har stora höjdskillnader, är det ställvis tungt att vandra i den steniga terrängen.
  • Eftersom terrängen är stenig är det skäl att ta på sig ordentliga skor som stöder vristen och som har styv sula.
  • På våren då snön smälter, hamnar spångarna tillfälligt under vatten. Då lönar det sig att ta på sig gummistövlar.
 • Observera att det inte finns toalettpapper i toaletterna.
 • Från Heikinjärvennevas fågeltorn kan man betrakta livet på myren, ifall man tar med en kikare eller en tubkikare och en fågelbok.
 • En café betjänar på sommar, medhavd vägkost och dricka kan man bra njuta av på någon av nationalparkens eldplatser.
  • Då varning för skogsbrand för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld på eldplatserna.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skaqdar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC

En vandrare läser en informationstavla med information om skogsrenen. Området är omgivet av tallskog.

Högsäsong

 • Under fiskets säsongtid från midsommarveckan fram till skolstarten finns det mycket fiskare på Heikinlampi, Koirajärvi-sjöarna, Ahvenlampi och Kaunislampi.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer