Pitkälahti, ödestuga

Timmerstuga i skogen.

Typ och storlek

Ödestuga, 2 pers.

Läge, karta och allmän presentation

Västra Finland, Perho kommun, Salamajärvi nationalpark.

Peuran polku friluftskarta 1:50 000
 

Terrängkarta P423, 1:50 000

Ödestugan är en anspråkslös gammal bod från en gammal skogsväktargård som byggts upp på nytt.

Utflyktskarta.fi

Utrustning

Kamin.

Anmärkningar

Dricksvatten kan tas från källbrunnen som ligger vid stranden. Vattnet i brunnen undersöks vart tredje år. Av säkerhetsskäl är det dock lämpligt att koka vattnet före användning.

På stugans gård finns en eldplats och ett tältningsområde som är i allmänt bruk.

Det är tillåtet att ta med sig sällskapsdjur i stugan. 

Kom ihåg att packa också ficklampan. Vi rekommenderar en pannlampa, så hålls dina händer fria för arbete på stugan. Stearinljus får inte lämnas obevakat.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Stugan har ingen avfallshantering. Skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster. Tfn 0206 39 5270.

 

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pitkälahti ödestuga karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer