Petkeljärvi nationalpark ligger öster om Joensuu-Ilomants-vägen (stamväg nr 74). Till Petkeljärvi är det 90 km från Joensuu och 23 km från Ilomants. Skyltning finns från och med stamväg 74.

Till vandringslederna

Man kan ta sig till vandringslederna från fem olika parkeringsplatser. Startpunkter för vandringslederna.

Alla parkeringsområden ligger längs Petkeljärventie, från norr till söder: Vid Petkeljärvi nationalparks norra gräns, vid Pieni Kuikkalampi, Kuikkalampi och Petraniemi i anslutning till Petkeljärvi friluftscenter, där det också finns en separat parkeringsplats för husbilar och husvagnar.

Med bil till Petkeljärvi

Parkeringen vid nationalparkens norra gräns, Petkeljärventie 25, Ilomants. Plats för cirka 5 bilar. Vinterunderhåll. Under vinterunderhållet kan parkeringsplatsen vara mindre.

Pieni Kuikkalampi parkeringsplats, Petkeljärventie 32, Ilomants. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Kuikkalampi parkeringsplats, Petkeljärventie 47, Ilomants. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Petraniemi parkeringsplats, Petkeljärventie 61, Ilomants. Plats för cirka 45 personbilar. Vinterunderhåll. Under vinterunderhållet kan parkeringsplatsen vara mindre.

Petraniemi husvagnsområde, Petkeljärventie 61, Ilomants. Plats för cirka 19 husbilar och husvagnar. Husbilar och husvagnar får parkeras för övernattning. Inget vinterunderhåll.  

Observera att vintertid det kan förekomma fördröjningar i plogningen av vägarna och parkeringsplatserna.

Med båt till Petkeljärvi

Petkeljärvi friluftscentrum vid Valkiajärvis strand har en båtbrygga som båtfolk kan ta iland vid. Bekanta dig med tjänsterna för båtfolk.

Med kollektivtrafik till Ilomants

Man kan inte ta sig till Petkeljärvi nationalpark med kollektivtrafik. Den närmaste bussförbindelsen (matkahuolto.fi) går från Joensuu till Ilomants och de närmaste tågförbindelserna (vr.fi) till Joensuu och Uimaharju.