Kundtjänst och guidning

Två vandrare med ryggsäckar på ryggen står och undersöker en stor informationskarta. I bakgrunden skymtar en träbyggnad.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • Den närmaste livsmedelsbutiken ligger i Ilomants, dit det är 25 km från Petkeljärvi.
 • Sommarbutik  i Möhkö (12 km från parken). Ring först tel. 040 722 6057.

Café- och restaurangservice

 • Petkeljärvi friluftscentrets café-restaurang
  • I café-restaurangen ordnas även måltidsservice på förhandsbeställning åt grupper. Det strävas till att ta specialdieter i beaktande.
  • Förhandsbeställd frukost 9,-/pers.
  • Lunch varje dag t.o.m 12.8.

Grilltak och lägerkök

En vandrare står i grilltaket och övervakar maten som tillreds på gallret. På avställningsytan av täljsten finns en tallrik med mat som redan är färdig.I Petraniemi, bakom naturstugan, finns det ett grilltak. För övrigt är det förbjudet att göra upp eld.

 • I campingområdet finns ett lägerkök för dem som övernattar på området.
 • När varning för terrängbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

Dricksvatten

 • Man kan ta dricksvatten med sig från Petkeljärvi friluftscentrets café under dess öppettider.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Parkens ekopunkt ligger på Petkeljärvi campingområde. För övrigt är Petkeljärvis avfallshantering självständig. Detta innebär att besökare tar ansvar för sitt eget avfall och för det bort från terrängen för sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

WC och toaletter

 • I Petkeljärvi friluftscentrets café-restaurang finns det en wc och en tillgänglig wc, som kan användas under caféets öppettider.
 • I Petraniemi parkeringsplats norra ända finns en torrtoalett.

Övernattning

Friluftscentret

 • Petkeljärvi campingområde ligger på Petraniemis spets, i ändan av Petkeljärvivägen. Det debiteras en avgift för att övernatta på campingområdet, och i den ingår även att servicebyggnadens dusch- och wc-utrymmen samt lägerkökets kok- och matsalsutrymmen står till ens förfogande.
 • 9 st 4 personers hostelrum samt ett grupprum för 8 pers (möjlighet för tillägssäng för fyra).
  • 1-2 personer i ett rum 50,-/dygn, 3-4 personer i ett rum 60,-/dygn, grupprum för 8 pers. 120,-/dygn.
 • Skogvaktarstuga 
 • Gillestuga / konferensutrymme i inkvarteringsbyggnaden.
 • 10 elförsedda husvagns- och husbilsplatser. 15,-/plats/dygn samt el 5,-/dygn.
 • Ca 50 tältplatser. 10,-/dygn. En avgiftsbelagd tältplats får man på slät mo, alldeles bredvid campingområdets övriga service.
 • Till friluftscentrets service hör även en strandbastu (7,-/pers.), ett café och en restaurang, uthyrning av båtar och kanoter och terrängguidning. Tilläggsinformation från campingområdets kundservice tfn 041 436 1790.

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om omnejdens turistservice fås från Visit Karelia turistservice (visitkarelia.fi, på finska).

Uthyrning av utrustning

Petkeljärvi friluftscenter (petkeljarvi.com) kan man hyra kanoter och båtar.

Tillgängliga tjänster

Petkeljärvi naturstuga och friluftscentrets café-restaurang är tillgängliga med rullstol ifall man har en assistent. I friluftscentrets café finns det en tillgänglig toalett.

På campingplatsen finns en tillgänglig stuga med eldstad.

Service för båtfarare

 • I parkens nordostdel på Petkeljärvi strand finns det en båthamn. Båtplatser kan hyras av Forststyrelsen.
 • Petkeljärvi friluftscentrets inkvarterings- och sanitetsservice finns på Valkiajärvis strand. Vid området finns det en brygga, där man kan ta i land med båt.

Övrig service i omnejden

 • I Ilomants centrum finns det omfattande service, såsom t.ex. butiker, apotek, banker och bensinstationer, och dit är det ca 25 km från Petkeljärvi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf 1.5 MB (julkaisut.metsa.fi)