Instruktioner och regler för Petkeljärvi

Petkeljärvi nationalpark är ett naturskyddsområde som är avsett som allmän sevärdhet och vars uppgift är att bevara den nordkarelska ås- och sjönaturen. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 76 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Petkeljärvi på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Andra regler och anvisningar
Flyga drönare
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Petkeljärvi nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade.

Röra sig i nationalparken 

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud.

Motorbåt får man använda endast i Petkeljärvi och Valkiajärvi.

Slå läger 

Det är tillåtet att slå läger endast på campingområdet.

Göra upp eld 

I Petraniemi finns ett grilltak och en raststuga med eldstad som går att boka. På andra ställen är det förbjudet att göra upp eld.

I campingområdet finns ett lägerkök för dem som övernattar på området.

Vid varning för terrängbrand är den enda tillåtna eldplatsen raststugan med eldstad som under varningstiden öppnas för allas användning. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Skräpfritt friluftsliv 

Parkens ekopunkt ligger på Petkeljärvi campingområde. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

För fiske med fångstredskap krävs utöver fiskevårdsavgiften även Forststyrelsens tillstånd för fiske med övriga redskap för Ilomants nr 7004 (eraluvat.fi). Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.

Allt fiske är emellertid förbjudet i Kuikkalampi, Pieni Kuikkalampi, Savulampi och Mustalampi.

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Till exempel inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd från Forststyrelsen. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att använda Petkeljärvi nationalparks leder och konstruktioner i affärsverksamhet är alltid avgiftsbelagt, och för upprepad företagsanvändning krävs ett avtal med Forststyrelsen (metsa.fi). Dagsvisa användningsavgifter betalas i webbutiken Eräluvat (eraluvat.fi).

Flyga drönare

Hela Petkeljärvi nationalpark hör till ADIZ-gränszonen och därför måste även amatörer lämna en färdplan för drönarflygning till AIS Finland. Anvisningar för utarbetande av färdplan och inlämningsformulär finns på Fintraffic ANS:s webbplats för flyginformationstjänst (fintraffic.fi). Mer information får du också per telefon från Koli naturums kundservice.

I Petkeljärvi nationalpark är det förbjudet att flyga drönare så att det stör andra människor eller djur. Särskild försiktighet måste iakttas under fåglarnas häckningstid.

Andra förbjudna aktiviteter i Petkeljärvi nationalpark

  • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
  • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
  • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
  • Att jaga.
  • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
  • Att landa med luftfarkoster på nationalparkens vattenområden utan tillstånd av Forststyrelsen.
  • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
  • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
  • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Petkeljärvi ordningsstadga

Ordningsstadga för Petkeljärvi nationalpark (pdf 76 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska), fastställd 3.2.1978.

Högsäsong

Petkeljärvi är ett populärt ställe att göra en avstickare till, dit folk kommer speciellt mellan midsommaren och första veckan i augusti. I maj hålls det många lägerskolor i nationalparken.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Det underlättar en lyckad naturutfärd att hålla sig till leden samt att följa med väderprognosen och varningar (ilmatieteenlaitos.fi).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.