Broschyr över Petkeljärvi


Pdf 1.5 MB (julkaisut.metsa.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Petkeljärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo 2021.
  • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta, 1:25 000, Karttakeskus 2020.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Terrängkarta N622, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011.
  • Grundkartblad / terrängkartor nr 4243 06, 4243 09 och 4243 12, 1:20 000, Lantmäteriverket.