Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Lederna börjar vid Petkeljärvi campingområde. Den egentliga startpunkten ligger invid Petkeljärvivägen, i närheten av friluftscentrets strandbastu. 

En blå himmel skymtar genom trädtopparna i en gammal tallskog. På marken finns stora fläckar av vit lav. Genom bilden går en stig där fyra vandrare promenerar.

Naturstigen

 • Kuikan Kierros (Storlommens runda), 6,5 km, går genom varierande åsnatur, vars stämning är nästan sagolik. Det rekommenderas att man går stigen medsols. En gul cirkel fungerar som ruttmarkering. Till först rundar stigen Kokkolahti, och efter det är det möjligt att göra en 2 km:s avstickare från stigen till Korkeasärkkä. Efter Kokkolahti fortsätter stigen på åsen mellan Savulampi och Syväjärvi mot Tuomipuro. Stigen korsar Taitajan taival-leden vid Ruununlampi. Naturstigen fortsätter direkt mot Pieni Joutenjärvi. Genom grankärrens gömmor kommer man längs spångar till Mustalampi myr. Efter att stigen korsat Petkeljärvivägen sänker den sig till de klara Kuikkalampi-sjöarna, där en skarpsynt kan se bäverns arbetsfält. Efter detta stiger stigen åter upp på en ås, på vars östra sida det ligger en madäng, där man förr slog hö åt boskapen. Resten av stigen går över tallmo, där man tydligt kan se brandlyror på träden efter gamla skogsbränder. Det är bra att reservera åtminstone 2 - 3 timmar för Storlommens runda.
  • Service: I naturstigens start- och ändpunkts omedelbara närhet ligger Petkeljärvi friluftscenter.
  • Sevärt: Ståtliga åslandskap! En mad, som sköts som ett kulturlandskap. Ängen ligger öster om Kuikkalampi, i terrängen mellan åsen och Petkeljärvi.
  • Förbindelse till Taitajan taival.

Vandrare står på spångar och sträcker sig för att undersöka myrens växter.

Rundslinga

 • Åsstig, 3,5 km, är dragen genom Savulampis varierande terräng. Leden följer delvis naturstigen Kuikan kierros (Storlommens runda). Det rekommenderas att man går att leden medsols. En gul cirkel fungerar som ruttmarkering. Till en början går stigen runt Kokkolahti, och efter det är det möjligt att göra en 2 km:s avstickare till Korkeasärkkä. Efter Kokkolahti fortsätter stigen mellan Savulampi och Syvälampi mot Tuomipuro. Vid Ruunulampi korsar stigen Taitajan taival. Här vänder man tillbaka till höger till Kokkolahti. Från Kokkolahti återvänder stigen längs samma rutt som den kom tillbaka till Petraniemi. Det är skäl att reservera 1 - 2 timmar för att gå leden.

Övriga leder

 • Korkeasärkkäs led, 2 km, börjar vid korsningen mellan Kokkolahti och Savulampi. Stigen går till ändan av den smala Korkeasärkkä, där Lohisalmi ligger. Stigen är 2 km lång och man är tvungen att återvända samma väg. På Korkeasärkkäs östra sida breder landskapet ut sig över Valkiajärvi på dess västra sida över den smala Kaitajärvi. Det är värt att reservera ca 1 - 2 timmar för att besöka Korkeasärkkäs spets.

En informationskarta och vägvisare i en korsning.

 • Taitajan taival, 31 km, är Norra Karelens äldsta friluftsled, och den börjar vid Petraniemi i Petkeljärvi och tar slut i Mekrijärvi by. Leden är utstakad och ruttmarkeringen är en orange cirkel. Taitajan taival går nästan hela vägen längs krönet av Petkeljärvi-Putkelanharjus åsar. Taitajan taival är en del av friluftsleden Karjalan kierros (vaellus.info, på finska). En dryg kilometer av leden går över nationalparkens område. Leden är nästan i sin helhet (från Petkeljärvi till Linnalampi) underhållen av Forststyrelsen.
  • Service: Längs leden finns fyra rastplatser med skärmskydd. Det skärmskydd som ligger närmast parken är på Keltasilmäs strand. På rastplatserna finns det dessutom vedlider och torrtoaletter.
  • Sevärt: Fantastiska vyer över sjöarna och tjärnarna som omger åsarna.
  • Kartor: På utfärden lönar det sig att ta med grundkartbladen / terrängkartor nr 4243 06, 4243 09 och 4243 12. 

Två vandrare med ryggsäckar på ryggen går längs en stig. I bakgrunden finns en tjärnstrand och gula björkar reflekteras i vattnet.

Skidleder

 • Det är tillåtet att skida överallt i parken, men det finns inga skidspår. Endast under Pogosta skidevenemanget går skidspåret på västra sidan av parken. Det är fråga om en storspårfärd för tusentals deltagare med flera rutter och serier. Skidsträckorna är 53 km och 75 km med traditionell stil. Pogosta skidevenemang har en anmälningsavgift. Start och mål är vid Parppeis idrottscenter i Ilomants. Pogostaskidningen har ordnats allt sedan år 1977.

Vatten- och kanotleder

 • Det finns inga markerade vattenleder i parken, men vattenleden som mynnar ut i den närliggande Koitajoki erbjuder goda möjligheter till att åka båt och paddla. Dessutom ordnades det t.ex. år 2003 FM i ödemarkspaddlingen i Petkeljärvi.
 • Koitajoki är en känd över 200 km lång kanotled. Koitajoki strömmar emellanåt bakom vår östra gräns och den mynnar ut i Nuorajärvi, nordväst om parken. Från Petkeljärvi kan man också paddla till Koitere, vid vilken Patvinsuo nationalpark ligger. Mellan Petkeljärvi och Koitere är det ca 80 km. Från Petkeljärvi till Mutalahti är det ca 20 km att paddla.
  • Kartor: Koitajokis turistkarta över vattenleder, Urskogsäventyrens Koitajoki, 1:30 000.