En blå himmel skymtar genom trädtopparna i en gammal tallskog. På marken finns stora fläckar av vit lav. Genom bilden går en stig där fyra vandrare promenerar.

Ledernas startpunkter

Lederna börjar vid Petkeljärvi campingområde. Den egentliga startpunkten ligger invid Petkeljärvivägen, i närheten av friluftscentrets strandbastu.

Naturstigen

Vandrare står på spångar och sträcker sig för att undersöka myrens växter.

Kuikan Kierros (Storlommens runda), 6,5 km rundslinga

Vid bar mark. Leden går genom varierande åsnatur. Inget vinterunderhåll.
Det är bra att reservera åtminstone 2 - 3 timmar för Storlommens runda.

Service
I naturstigens start- och ändpunkts omedelbara närhet ligger Petkeljärvi friluftscenter.

Sevärt
Ståtliga åslandskap! En mad, som sköts som ett kulturlandskap. Ängen ligger öster om Kuikkalampi, i terrängen mellan åsen och Petkeljärvi.

Ruttbeskrivning
En gul cirkel fungerar som ruttmarkering.
Det rekommenderas att man går stigen medsols.
Kuikan Kierros i Utflyktskarta.fi.

Kuikan Kierros (Storlommens runda), 6,5 km, går genom varierande åsnatur, vars stämning är nästan sagolik. Till först rundar stigen Kokkolahti, och efter det är det möjligt att göra en 2 km:s avstickare från stigen till Korkeasärkkä. Efter Kokkolahti fortsätter stigen på åsen mellan Savulampi och Syväjärvi mot Tuomipuro. Stigen korsar Taitajan taival-leden vid Ruununlampi. Naturstigen fortsätter direkt mot Pieni Joutenjärvi. Genom grankärrens gömmor kommer man längs spångar till Mustalampi myr. Efter att stigen korsat Petkeljärvivägen sänker den sig till de klara Kuikkalampi-sjöarna, där en skarpsynt kan se bäverns arbetsfält. Efter detta stiger stigen åter upp på en ås, på vars östra sida det ligger en madäng, där man förr slog hö åt boskapen. Resten av stigen går över tallmo, där man tydligt kan se brandlyror på träden efter gamla skogsbränder.

Förbindelse till Taitajan taival.


 

Rundslinga

Åsstig, 3,5 km rundslinga

Vid bar mark. Stigen är dragen genom varierande terräng. Inget vinterunderhåll. 
Det är skäl att reservera 1 - 2 timmar för att gå leden.

Service
I naturstigens start- och ändpunkts omedelbara närhet ligger Petkeljärvi friluftscenter.

Ruttbeskrivning
En gul cirkel fungerar som ruttmarkering.
Det rekommenderas att man går att leden medsols.

Åsstig, 3,5 km, är dragen genom Savulampis varierande terräng. Leden följer delvis naturstigen Kuikan kierros (Storlommens runda). Till en början går stigen runt Kokkolahti, och efter det är det möjligt att göra en 2 km:s avstickare till Korkeasärkkä. Efter Kokkolahti fortsätter stigen mellan Savulampi och Syvälampi mot Tuomipuro. Vid Ruunulampi korsar stigen Taitajan taival. Här vänder man tillbaka till höger till Kokkolahti. Från Kokkolahti återvänder stigen längs samma rutt som den kom tillbaka till Petraniemi.

Förbindelse till Taitajan taival.

Övriga leder

En informationskarta och vägvisare i en korsning.

Korkeasärkkäs led, 2 km/riktning

Vid bar mark. Rätt krävande terräng. Inget vinterunderhåll.
Det är värt att reservera ca 1 - 2 timmar för att besöka Korkeasärkkäs spets.

Ruttbeskrivning
Korkeasärkkäs led, 2 km, börjar vid korsningen mellan Kokkolahti och Savulampi. Stigen går till ändan av den smala Korkeasärkkä, där Lohisalmi ligger. Stigen är 2 km lång och man är tvungen att återvända samma väg. På Korkeasärkkäs östra sida breder landskapet ut sig över Valkiajärvi på dess västra sida över den smala Kaitajärvi.

Två vandrare med ryggsäckar på ryggen går längs en stig. I bakgrunden finns en tjärnstrand och gula björkar reflekteras i vattnet.

Taitajan taival 31 km/riktning

Taitajan taival är Norra Karelens äldsta friluftsled, och den börjar vid Petraniemi i Petkeljärvi och tar slut i Mekrijärvi by. Taitajan taival -leden är en medelsvår led. Taitajan taival är en sommarled.  Leden är utstakad och ruttmarkeringen är en orange cirkel. Taitajan taival går nästan hela vägen längs krönet av Petkeljärvi-Putkelanharjus åsar. En dryg kilometer av leden går över nationalparkens område. Leden är nästan i sin helhet (från Petkeljärvi till Linnalampi) underhållen av Forststyrelsen.

Taitajan taival -ledens webbsidor

Skidleder

Det är tillåtet att skida överallt i parken, men det finns inga skidspår.

Endast under Pogosta skidevenemanget går skidspåret på västra sidan av parken. Det är fråga om en storspårfärd för tusentals deltagare med flera rutter och serier. Skidsträckorna är 53 km och 75 km med traditionell stil. Pogosta skidevenemang har en anmälningsavgift. Start och mål är vid Parppeis idrottscenter i Ilomants. Pogostaskidningen har ordnats allt sedan år 1977.

Vatten- och kanotleder

Det finns inga markerade vattenleder i parken, men vattenleden som mynnar ut i den närliggande Koitajoki erbjuder goda möjligheter till att åka båt och paddla. Dessutom ordnades det t.ex. år 2003 FM i ödemarkspaddlingen i Petkeljärvi.

Koitajoki är en känd över 200 km lång kanotled. Koitajoki strömmar emellanåt bakom vår östra gräns och den mynnar ut i Nuorajärvi, nordväst om parken. Från Petkeljärvi kan man också paddla till Koitere, vid vilken Patvinsuo nationalpark ligger. Mellan Petkeljärvi och Koitere är det ca 80 km. Från Petkeljärvi till Mutalahti är det ca 20 km att paddla.

Kartor: Koitajokis turistkarta över vattenleder, Urskogsäventyrens Koitajoki, 1:30 000.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Petkeljärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 1.5 MB (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.