Kartor och kommunikationer

Stora Hästö är beläget cirka fem kilometer sydväst om Korpoström.

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.9455' lon: 21° 32.6402'  ETRS-TM35FIN: N: 6671271 E: 196512
  • Kartserie: D
  • Sjökort: 717, 728, 25 

Service

Utflyktshamn

Man närmar sig hamnen genom att vika av mot öster från farleden över Brunskärsfjärden och söka sig till viken på nordvästra sidan om ön. Hamnen, som är belägen på vikens södra strand är öppen för västliga och nordvästliga vindar.

  • Hamnnummer: 846
  • Djup: 1,5 - 3,0 m
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: väst-nordväst 

Dykare pekar på en skylt på havets botten. Havsvattnet är grumligt och på bottnet finns växtlighet.

Övriga service