Två vandrare går ner till fots från klipporna till båtens landningsplats.

Kartor och kommunikationer

Stora Hästö är beläget cirka fem kilometer sydväst om Korpoström.

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03.9455' lon: 21° 32.6402'  ETRS-TM35FIN: N: 6671271 E: 196512
  • Kartserie: D
  • Sjökort: 717, 728, 25 

Service

Utflyktshamn

Man närmar sig hamnen genom att vika av mot öster från farleden över Brunskärsfjärden och söka sig till viken på nordvästra sidan om ön. Hamnen, som är belägen på vikens södra strand är öppen för västliga och nordvästliga vindar.

  • Hamnnummer: 846
  • Djup: 1,5 - 3,0 m
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: väst-nordväst 

 

Övriga service

En dykare läser en undervattensnaturstigstavla. Informationspunkten är markerad med en boj i slutet av repet.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer