Ön är belägen ca 4 kilometer öst om Gullkrona. Dess skyddade vik, som öppnar sig mot öst och släpper in endast ostliga vindar är bekant för många som en trygg hamnplats. Speciellt motorbåtar föredrar denna hamnplats.

Kommunikationer och kartor

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05.0612' lon: 22° 08.9865'  ETRS-TM35FIN: N: 6670708 E: 230317
  • Kartserie: B, D
  • Sjökort: 649, 703, 709, 25 

Service

Utflyktshamn

  • Hamnnummer: 627
  • Djup: 1,3 - 3,0
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: öst

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Tältningsområde

Under vattnet står en staty av en havsörn. Fågeln har en krona på huvudet.

Undervattensskulpturstig

Invid Dalskär ligger sex undervattensskulpturer cirka på 3-4 meters djup. Skulpturer gjutna i betong bildar en skulpturstig. Bojar och rep ledsagar dykaren till verken. Skulpturerna är gjorda av elever vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu och de speglar människans förhållande till havsmiljön. En liten bit från skulpturstigen ligger Armi Nurminens verk Fiskboet, som har fått sin inspiration från färgerna och formerna i undervattensnaturen.

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer