Dalskär

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Ön är belägen ca 4 kilometer öst om Gullkrona. Dess skyddade vik, som öppnar sig mot öst och släpper in endast ostliga vindar är bekant för många som en trygg hamnplats. Speciellt motorbåtar föredrar denna hamnplats.

Kommunikationer och kartor

  • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05.0612' lon: 22° 08.9865'  ETRS-TM35FIN: N: 6670708 E: 230317
  • Kartserie: B, D
  • Sjökort: 649, 703, 709, 25 

Service

Utflyktshamn

  • Hamnnummer: 627
  • Djup: 1,3 - 3,0
  • Förtöjning: ankare
  • Öppen: öst

Övriga service

  • Eldplats
  • Torrtoalett
  • Tältningsområde

Undervattensskulpturstig

Invid Dalskär ligger sex undervattensskulpturer cirka på 3-4 meters djup. Skulpturer gjutna i betong bildar en skulpturstig. Bojar och rep ledsagar dykaren till verken. Skulpturerna är gjorda av elever vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu och de speglar människans förhållande till havsmiljön. En liten bit från skulpturstigen ligger Armi Nurminens verk Fiskboet, som har fått sin inspiration från färgerna och formerna i undervattensnaturen.