Kommunikationer och kartor

Boskär ligger cirka 10 kilometer söder om Nagu.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02.0280' lon: 21° 46.2464'  ETRS-TM35FIN: N: 6666699 E: 208826

 • Kartserie: D
 • Sjökort: 716, 717, 25 

Service

Utflyktshamn

 • Hamnnummer: 814
 • Djup: 1,0–2,0
 • Fastsättning: ankare
 • Öppen: öst

Övriga service

 • Eldplats
 • Torrtoalett
 • Infotavla
 • Naturstig

Natur och sevärdheter

Boskär hör till Skärgårdshavets nationalpark och till dess sevärdheter hör bland annat Skärgårdshavets vackraste lövängar och en naturstig, samt en fin utsikt som öppnar sig från öns högsta punkt. 

På stranden bakom några alar ligger fyra kor och idisslar.

Det är förbjudet att slå läger på Boskär. På sommaren betar det boskap på ön, så hundar bör absolut hållas kopplade.