Kommunikationer och kartor

Boskär ligger cirka 10 kilometer söder om Nagu.

 • Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02.0280' lon: 21° 46.2464'  ETRS-TM35FIN: N: 6666699 E: 208826

 • Kartserie: D
 • Sjökort: 716, 717, 25 

Service

Utflyktshamn

 • Hamnnummer: 814
 • Djup: 1,0–2,0
 • Fastsättning: ankare
 • Öppen: öst

Övriga service

 • Eldplats
 • Torrtoalett
 • Infotavla
 • Naturstig

Natur och sevärdheter

Boskär hör till Skärgårdshavets nationalpark och till dess sevärdheter hör bland annat Skärgårdshavets vackraste lövängar och en naturstig, samt en fin utsikt som öppnar sig från öns högsta punkt. 

På stranden bakom några alar ligger fyra kor och idisslar.

Det är förbjudet att slå läger på Boskär. På sommaren betar det boskap på ön, så hundar bör absolut hållas kopplade. 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer