Service i Skärgårdshavet

Kundtjänst och vägledning

 • Skärgårdshavets nationalparks kundservice per telefon 0206 39 4620 eller e-post rannikko(at)metsa.fi
  • Blåmusslans naturum är stängt sedan den 1.1.2017. Information angående Skärgårdshavets nationalpark finns invid förbindelsebåtshamnen i Kasnäs.
 • Skärgårdscentrum Korpoström (skargardscentrum.fi)
  • Utställningar och evenemang med skärgårdsanknytning främst under sommarsäsongen.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 (i formen grader, minuter och decimalminuter) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten behåller Finlands nuvarande nationella KKJ-system. Mera information om sjökort fås på Trafikverkets webbplatsen (liikennevirasto.fi)

Restauranger och butiker

Eldplatser

På nationalparkens öar finns det rastplatser med eldplats och torrtoalett.

 • Berghamn, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,4' lon: 21°47,8' ETRS-TM35FIN: N: 6669164, E: 210403)
 • Björkö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 53,9' lon: 21° 40,7' ETRS-TM35FIN: N: 6653254, E: 202629)
 • Boskär, Pargas (ingen tältning) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,0' lon: 21° 46,7' ETRS-TM35FIN: N: 6666558, E: 209124)
 • Dalskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05,1' lon: 22° 09,2' ETRS-TM35FIN: N: 6670842, E: 230460)
 • Högland, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 06,5' lon: 22° 18,9' ETRS-TM35FIN: N: 6672684, E: 239544)
 • Högsåra, på öns västra sida, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 57,1' lon: 22° 20,0' ETRS-TM35FIN: N: 6655034, E: 239400)
 • Jungfruskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08,55' lon: 21° 04,5' ETRS-TM35FIN: N: 6681698, E: 171018)
 • Jurmo, Moringharu, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49,6' lon: 21° 35,2' ETRS-TM35FIN: N:  6644320, E: 196329)
 • Konungsskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,9' lon: 21°  35,0' ETRS-TM35FIN: N:  6670995, E: 198535)
 • Kråkskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58,4' lon: 22° 02,6' ETRS-TM35FIN: N:  6659141, E: 223831)
 • Sandön, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,15' lon: 22° 20,4' ETRS-TM35FIN: N:  6664619, E: 240260)
 • Stora Hästö, Pargas, (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 04,02' lon: 21° 32,21' ETRS-TM35FIN: N:  6671391, E: 196134)
 • Yxskär, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52,5' lon: 22° 03,5' ETRS-TM35FIN: N:  6647907, E: 223194)

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på nationalparkens område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall. Besökaren tar sitt skräp till egen avfallsstation eller till de avfallsterminaler som sköts av Håll skärgården ren r.f. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Tilläggsinformation om Sop-Sälle avfallsterminaler och platser med septictömning på Håll skärgården ren r.f´s (pidasaaristosiistina.fi) nätsidor.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid nationalparkens alla andra eldplatser utom vid Moringharus eldplats i Jurmo.

Övernattning

Tältning

I nationalparken får man tälta endast på ställen som är avsedda för ändamålet. Tältningsområden med lätt serviceutrustning finns på följande öar

 • Berghamn, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,4' lon: 21°47,8' ETRS-TM35FIN: N: 6669164, E: 210403)
 • Björkö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 53,9' lon: 21° 40,7' ETRS-TM35FIN: N: 6653254, E: 202629)
 • Dalskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05,1' lon: 22° 09,2' ETRS-TM35FIN: N: 6670842, E: 230460)
 • Högland, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 06,5' lon: 22° 18,9' ETRS-TM35FIN: N: 6672684, E: 239544)
 • Högsåra, Sandviken på öns västra sida, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 57,1' lon: 22° 20,0' ETRS-TM35FIN: N: 6655034, E: 239400)
 • Jungfruskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08,55' lon: 21° 04,5' ETRS-TM35FIN: N: 6681698, E: 171018)
 • Jurmo, Moringharu, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49,6' lon: 21° 35,2' ETRS-TM35FIN: N:  6644320, E: 196329)
 • Konungsskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,9' lon: 21°  35,0' ETRS-TM35FIN: N:   6670933, E: 198529)
 • Kråkskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58,4' lon: 22° 02,6' ETRS-TM35FIN: N:  6659141, E: 223831)
 • Sandön, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,15' lon: 22° 20,4' ETRS-TM35FIN: N:  6664619, E: 240260)
 • Stora Hästö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 04,04' lon: 21° 32,4' ETRS-TM35FIN: N:  6671391, E: 196134)
 • Yxskär, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52,5' lon: 22° 03,5' ETRS-TM35FIN: N:  6647907, E: 223194)
 • Örö, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48,5' lon: 22° 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N: 6639307, E: 238016)

Tältningsområden utan övrig service finns på följande öar

 • Aspö Långlandet, Pargas
 • Österskär Små Sundskär, Pargas
 • Nötö Bodö, Pargas

Övernattning i båt

Med båt kan man lägga till vid öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land och tälta på fågelskär på våren och sommaren.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor för 2-4 personer i Skärgårdshavets nationalpark.

 • Gärskärs ödestuga är belägen i södra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i Vänö arkipelag, söder om Yxskär.
 • Konungsskärs ödestuga är belägen i norra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, väster om Stora Hästö.
 • Notvarpharuns ödestuga är belägen mitt på samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, öster om Kråkskär. 

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen specialservice för rörelsehindrade på nationalparkens område. 

Service för båtfolk

Övrig service i omnejden