Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 (i formen grader, minuter och decimalminuter) och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet. De gröna sjökorten behåller Finlands nuvarande nationella KKJ-system. Mera information om sjökort fås på Trafikverkets webbplatsen (traficom.fi)

Kaffepanna och kåsa på ett träbord utomhus. I bakgrunden ett somrigt havslandskap.

Restauranger och butiker

Eldplatser

På nationalparkens öar finns det rastplatser med eldplats och torrtoalett.

 • Berghamn, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,4' lon: 21°47,8' ETRS-TM35FIN: N: 6669164, E: 210403)
 • Björkö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 53,9' lon: 21° 40,7' ETRS-TM35FIN: N: 6653254, E: 202629)
 • Boskär, Pargas (ingen tältning) (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,0' lon: 21° 46,7' ETRS-TM35FIN: N: 6666558, E: 209124)
 • Dalskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05,1' lon: 22° 09,2' ETRS-TM35FIN: N: 6670842, E: 230460)
 • Högland, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 06,5' lon: 22° 18,9' ETRS-TM35FIN: N: 6672684, E: 239544)
 • Högsåra, på öns västra sida, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 57,1' lon: 22° 20,0' ETRS-TM35FIN: N: 6655034, E: 239400)
 • Jungfruskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08,55' lon: 21° 04,5' ETRS-TM35FIN: N: 6681698, E: 171018)
 • Jurmo, Moringharu, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49,6' lon: 21° 35,2' ETRS-TM35FIN: N:  6644320, E: 196329)
 • Konungsskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,9' lon: 21°  35,0' ETRS-TM35FIN: N:  6670995, E: 198535)
 • Kråkskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58,4' lon: 22° 02,6' ETRS-TM35FIN: N:  6659141, E: 223831)
 • Sandön, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,15' lon: 22° 20,4' ETRS-TM35FIN: N:  6664619, E: 240260)
 • Stora Hästö, Pargas, (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 04,02' lon: 21° 32,21' ETRS-TM35FIN: N:  6671391, E: 196134)
 • Yxskär, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52,5' lon: 22° 03,5' ETRS-TM35FIN: N:  6647907, E: 223194)

Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på nationalparkens område, d.v.s. var och en ansvarar själv för sitt avfall. Besökaren tar sitt skräp till egen avfallsstation eller till de avfallsterminaler som sköts av Håll skärgården ren r.f. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.
 • Tilläggsinformation om Sop-Sälle avfallsterminaler och platser med septictömning på Håll skärgården ren r.f´s (pidasaaristosiistina.fi) nätsidor.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid nationalparkens alla eldplatser.

Övernattning

Övernattningstjänster i nationalparkens öar hittar du även på öarnas egna sidor.

Tältning

I nationalparken får man tälta endast på ställen som är avsedda för ändamålet. Tältningsområden med lätt serviceutrustning finns på följande öar

 • Berghamn, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,4' lon: 21°47,8' ETRS-TM35FIN: N: 6669164, E: 210403)
 • Björkö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 53,9' lon: 21° 40,7' ETRS-TM35FIN: N: 6653254, E: 202629)
 • Dalskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 05,1' lon: 22° 09,2' ETRS-TM35FIN: N: 6670842, E: 230460)
 • Högland, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 06,5' lon: 22° 18,9' ETRS-TM35FIN: N: 6672684, E: 239544)
 • Högsåra, Sandviken på öns västra sida, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 57,1' lon: 22° 20,0' ETRS-TM35FIN: N: 6655034, E: 239400)
 • Jungfruskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 08,55' lon: 21° 04,5' ETRS-TM35FIN: N: 6681698, E: 171018)
 • Jurmo, Moringharu, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 49,6' lon: 21° 35,2' ETRS-TM35FIN: N:  6644320, E: 196329)
 • Konungsskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 03,9' lon: 21°  35,0' ETRS-TM35FIN: N:   6670933, E: 198529)
 • Kråkskär, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58,4' lon: 22° 02,6' ETRS-TM35FIN: N:  6659141, E: 223831)
 • Sandön, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 02,15' lon: 22° 20,4' ETRS-TM35FIN: N:  6664619, E: 240260)
 • Stora Hästö, Pargas (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 04,04' lon: 21° 32,4' ETRS-TM35FIN: N:  6671391, E: 196134)
 • Yxskär, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 52,5' lon: 22° 03,5' ETRS-TM35FIN: N:  6647907, E: 223194)
 • Örö, avgiftsbelagd, Kimitoön (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48,5' lon: 22° 19.65,3' ETRS-TM35FIN: N: 6639307, E: 238016)

Tältningsområden utan övrig service finns på följande öar

 • Aspö Långlandet, Pargas
 • Österskär Små Sundskär, Pargas

Övernattning i båt

Med båt kan man lägga till vid öar i nationalparken. Vi önskar dock att besökarna undviker att stiga i land på fågelskär under våren och sommaren.

Ödestugor

Det finns tre ödestugor för 2-4 personer i Skärgårdshavets nationalpark.

 • Gärskärs ödestuga är belägen i södra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark i Vänö arkipelag, söder om Yxskär.
 • Konungsskärs ödestuga är belägen i norra delen av samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, väster om Stora Hästö.
 • Notvarpharuns ödestuga är belägen mitt på samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, öster om Kråkskär. 

I förgrunden en paddlare vid sin kajak, invid en rödfärgad trästuga. I bakgrunden öppet hav och ett litet skär med några små träd.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inte tillgängliga tjänster på nationalparkens område. 

Service för båtfolk

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Områdesplanerare inom Forststyrelsens kundtjänst    

Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com

Sydöstra Finland: Pekka Koponen, tel: 0206394238

Huvudstadsregionen: Liisa Neuvonen tel: 0206394638

Västra Nyland: Anne Muuri, tel: 0206394708

Egentliga Finland: Laura Lehtonen, tel: 0206394659

Kvarken och Södra- och Mellersta Österbotten: Tuija Warén, tel:  0206395282 

Satakunta: Marjo Kekki, tel: 0206394266

E-post: förnamn.efternamn(at)metsa.fi

Broschyr över Skärgårdshavet


Pdf-fil 3,9 Mt (julkaisut.metsa.fi)