Notvarpharun, ödestuga

Typ

Ödestuga, 2 pers.

Läge, karta och allmän presentation

Västra Finland, Väståboland, Skärgårdshavets nationalpark

Notvarpharun, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 58.9808' lon: 22° 08.6924'  ETRS-TM35FIN: N: 6659462 E: 229215
 

Kuva: Sanna-Mari Rivasto

Ödestugan är belägen mitt på samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark, på det lilla Notvarpharu skäret, öster om Kråkskär, genast söder om Oxharun.

Karta över Skärgårdshavets nationalpark.

Sjökortsserien D, Åbolands skärgård
Åland Åboland turist- och cykelkarta 1: 200 000.

Forststyrelsens Utflyktskarta

 

Utrustning

Kamin och kokplatta.

Anmärkningar

Stugan är i dålig skick och går att användas bara under sommaren.

Det finns ingen möjlighet att få dricksvatten på skäret.

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur i stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet
 

Avfallshantering

Det finns inget avfallskärl vid stugan. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster.
Tilläggsinformation: tfn 0206 39 4620 eller rannikko(at)metsa.fi