Vad kan man göra i Kieverrysjärvet?

Vandra längs markerade leder

I Kieverrysjärvet finns en 5 km lång vandringsled som delvis bildar en rundslinga.

Paddla och ro

Vattnen i Kieverrysjärvet lämpar sig perfekt till insjöpaddling. Det finns inga forsar i vattendragen. Man kan ta egen båt med sig till Kieverrysjärvet. På norra stranden av sjön Porojärvi finns en allmän sjösättningsplats vid vägen.

En närbild av fören på kanoten. Det finns en lugn sjöyta och vattenväxter runt om.

Bada

Området har ingen officiell badstrand, men det är möjligt att ta ett uppfriskande dopp i samband med utflykten.

Gå med snöskor

I utflyktsmålet finns goda möjligheter att gå med snöskor. Kom ihåg, att vägen till parkerinsplats plogas inte på vintern.

Göra skidturer i terrängen

Man kan åka skidor i området men där prepareras inga skidspår. Snöskoterspår avsedda för servicekörning kan användas även som skidspår. Det är förbjudet att röra sig inom gränszonen utan tillstånd av gränsbevakningsväsendet.

Bekanta sig med naturumet

Kuhmos naturum Petola Kuhmo tätort, 54 km från Kieverrysjärvet, fungerar som naturum för alla naturskydds- och friluftsområden i södra Kajanaland.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Mera information om naturguidning och -undervisning för skolklasser och daghemsgrupper fås från sidorna med information om Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier samt från Kuhmos naturum Petola. Kieverrysjärvet arrangeras inga regelbundna guidade turer.

Fiska

I Kieverrysjärvet-området kan man fiska enligt fiskeföreskrifterna.

Jaga

I Kieverrysjärvet-området är det tillåtet att jaga enligt gällande jaktföreskrifter. Området hör till Södra Kuhmo jaktområde för småvilt nr 5619 (eraluvat.fi).

För eventuella jaktbegränsningar, se tilläggsuppgifter (riista.fi).

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp. I området växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna växer hjortron och tranbär.