Gränsen flyttar

Riksgränsen mellan Finland och Ryssland har gått genom Kieverrysjärvet-området kring tiden för freden i Stolbova år 1617. Gränsen gick då längs vattendragen men gränsmarkeringar har placerats på stränderna, i sunden och på vissa holmar. Man kan fortfarande hitta gamla gränsmärken.

Kring år 1840 flyttades gränsen till den nuvarande platsen. Husbönderna på de närliggande gårdarna Märkävaara och Ukonvaara tog initiativet till att flytta gränsen, eftersom en del av deras ägor fanns på ryska sidan och trots det betalade de sin skatt till Finland. Därför gav den ryska kejsaren order om att gränsen skulle flyttas några tiotals kilometer österut. Saken hade ingen större betydelse för Ryssland på den tiden eftersom hela Finland då hörde till Ryssland. Den nuvarande vandringsleden går i södra ändan av Juolunkajärvi alldeles vid kanten av gränszonen.

Gamla färd- och handelsrutter

Kieverrysjärvet-området är en känd knutpunkt och förutom gårdfarihandlare har bl.a. soldater och flyktingar färdats genom området. Därför finns det mycket spår av människans färdsel på området, t.ex. rikligt av gamla stigar samt lämning av en gammal huggarkoja.

Troligen har även de gårdfarihandlandena som kom från ryska Karelen färdats via Kieverrysjärvet. Man hade ofta som vana att rista in årtal i gamla furor. I en gammal fura på södra sidan av Juolunka finns till exempel en markering från år 1833.

Handelsrutten "Pirtutie" (Spritvägen) från Nurmes till Repola har också gått genom området. Man transporterade bl.a. sprit längs denna färdrutt, vilket gav rutten dess namn. Namnet kvarstod länge trots att den fungerade som handelsrutt under en relativt kort period vid övergången 1910- och 20-talen.

Namnbeståndet i området avspeglar även på annat sätt regionens historia. Hukkasalmi har t.ex. fått sitt namn efter att en liten vallpojke drunknade där år 1893. En liten skylt i Hukkasalmi berättar: "Den 30 maj år 1893 betydde slutet för den 10-åriga vallpojken Juho Nikitas Erkinpoika Kähkönen från Matovaara då ha skulle ta sig över sundet Hukkasalmi. Juho föddes i Jonkeri den 14 september 1882. Traditionen berättar att näverkonten på hans rygg höll den drunknade vallpojken på ytan."

Två vandrare läser en informationstavla. En höstlig sjö i bakgrunden.