Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola ger tips och ger information om Kieverrysjärvet och andra frilufts- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.
 • Vid Kieverrysjärvets parkeringsplats finns en liten skylt på finska och engelska som ger information om området och där finns också en karta och ordningsregler.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper, bekanta dig med service för skolklasser och barngrupper på sidorna med information om Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier eller fråga mer vid Petola naturum.

Tjänster som erbjuds av samarbetsparner i Kieverrysjärvet-området

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och skärmskydd

 • Porojärvi, nära Kieverrysjärvets parkeringsplats: eldplats
 • Juolunkajärvi: skärmskydd med eldplats

Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser ingår i instruktionerna i FriluftslivetsABC.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte undersökts. Användning sker på eget ansvar.
 • Det rekommenderas att man tar med sig sitt dricksvatten.
 • Det kan vara bra att ta med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I övrigt finns inga sopkärl inne på området och man bör därför bör var och en ta hand om sitt askräp själv. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid varje eldplats och skärmskydd finns det en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt slå läger i närheten av skärmskyddet och eldplatserna.
 • På östra stranden av sjön Juolunkajärvi finns ett skärmskydd med eldplats.
 • På stranden av sjön Porojärvi nära parkeringsplatsen finns det en eldplats.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • På området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.