Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Vandringsleden (5 km) börjar vid Kieverrysjärvet parkeringsplats.
 • Vandringsleden är inte spångad. Därför är det bra att ta med stövlar eller andra vattentäta skor åtminstone under regniga perioder.
 • Man kan börja sin paddlingstur från Porojärvi nära parkeringsplatsen.

Karta över Kieverrysjärvet (retkikartta.fi, öppnas i ett nytt fönster).

Markerade leder

 • Den cirka 5 kilometer långa vandringsleden i Kieverrysjärvet lämpar sig utmärkt även för mindre erfarna vandrare. Leden går genom ett vackert vildmarkslikt ås- och insjölandskap, mitt bland lavhedarna nära gränszonen. För att underlätta vandringen har man byggt broar, men det finns inga spångar, inte heller på de ställen där leden går genom myrmark. Leden är markerad med blå färg. Det är förbjudet att röra sig inom gränszonen utan gränszonstillstånd. Zonen är tydligt markerad i terrängen.
  • Service: Det finns en eldplats vid Porojärvi nära Kieverrysjärvets parkeringsplats.
  • Vid Juolunkajärvis strand i ändan av en kort avstickare finns ett skärmskydd och en eldplats.

En träbro korsar floden. På höger sida om bron finns en skylt som säger gränszon. Skog i bakgrunden.

Kanotleder

 • Området lämpar sig väl för korta kanotturer och man kan planera egna ruter av olika långa längd. Kanotturen kan göras i form av en rundslinga som börjar i Porojärvi, fortsätter via Hukkasalmi till Hukkalampi och vidare via Syväsalmi till Juolunkajärvi och därifrån till Syvälampi. Näset mellan Syvälampi och Porojärvi är smalt och man har grävt en fåra för att underlätta flyttande av kanoten eller båten.
  • Service: Det finns en eldplats vid Porojärvi nära Kieverrysjärvets parkeringsplats. På stranden av Juolunkajärvi finns ett skärmskydd och en eldplats.

En person sitter på en sup bräda med en paddel i händerna. En lugn sjö i bakgrunden.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kieverrysjärvets karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.