Instruktioner och regler för Kieverrysjärvet

En skylt som läser gränszonen, tillträde utan tillstånd är förbjuden. I bakgrunden skogen.

Instruktioner för att vistas och färdas i Kieverrysjärvet

I Kieverrysjärvet är det
tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och kanot. Man bör dock beakta att det är förbjudet att röra sig inom gränszonen utan gränszonstillstånd. Zonen är tydligt markerad i terrängen.
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och att slå läger, vilket är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
  • Då man gör upp eld får använda endast den ved som reserverats för ändamålet.
 • att fiska på annat sätt än meta och pilka
 • att jaga
  • Läs mer om Kieverrysjärvets jaktområde för småvilt.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar.
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada marken eller berggrunden.
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra med motorfordon på andra ställen än de vägar som anvisats för detta ändamål
 • att köra med snöskoter
 • att skräpa ner eller förstöra friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kieverrysjärvet området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det kan vara bra att ta med en dricksflaska och matsäck eftersom det inte finns några kaféer eller butiker i området.
 • Vandringsleden är inte spångad. Därför är det bra att ta med stövlar eller andra vattentäta skor åtminstone under regniga perioder.
 • Under sommaren kan vandraren besväras av myggor, knott, bromsar och svidknott. Det kan vara all orsak att rusta sig mot dem.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer