Ledernas startpunkter

Sompio naturreservat, Sompiojärventie vägen.

Pyhä-Nattanens stig, 2 - 7 km

Vandringsbar vid bar mark. Om man vandrar stigen som en rundslinga blir dess längd sammanlagt 7 km. Stigen upp och ned för Pyhä-Nattanen är brant, så leden är ganska krävande. Leden är märkt.

Vandringstid: 3-8 h.

En spång mitt i skogen, bredvid spången finns en gammal vägvisare i trä. En person går på spången.
Startpunkt

Adress: Sompio naturreservat, Sompiojärventie (utflyktskarta.fi)
Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 06.6501' lon: 27° 21.2650' ETRS-TM35FIN N: 7555264 E: 514745

Friluftskonstruktioner

Pyhä-Nattanens brandvaktsstuga (rastsuga) och Nalijoki skärmskydd

En försommar vy från toppen av ett fjäll. Några snöfläckar vid sidan av stigen och låga, krokiga, lövfria björkar. I fjärran skymtar flera vattendrag.

Sevärdheter

Borta i nordost domineras landskapet av kedjan av Nattanenfjäll. Vid Pyhä-Nattanens fot syns den lilla ödemarkstjärnen Sukkulalampi. Längre bort kan man urskilja det vidsträckta, enhetliga fjällområdet i Urho Kekkonens nationalpark.

En vandringsled högt uppe på en sluttning omgiven av låga björkar och tallar.

Ruttbeskrivning

Leden är markerad i terrängen med gröna stolpar.

Pyhä-Nattanens stig, 7 km, finns i västra delen av naturreservatet. Man kommer till leden från skogsbilvägen Sompiojärventie vid reservatets västra gräns i naturreservatet. På startpunkt är liten parkeringsplats och informationstavla.

Stigen följer ett tag ån Nalijoki till ett skärmskydd och därifrån stigen går upp till Pyhä-Nattanens topp. Stigen upp och ned för Pyhä-Nattanen är brant. Vandringskängor som passar för vandring är en viktig utrustning på denna resa.

Från Pyhä-Nattanens topp går man ned till vägen Sompiojärventie. Den sista kilometern tillbaka till startpunkten går längs en skogsbilväg. Leden lämpar sig inte för personer som har dålig kondition.

Om man vandrar leden som en rundslinga blir dess längd sammanlagt 7 km. Rekommenderad färdriktning medsols. 

Man kan också gå bara till Pyhä-Nattanens top. Då leden startpunkt är på Sompiojärventie skogsbilvägen, 1 km vidare från naturreservatsgränsen. Där är en liten parkeringsplats varifrån leden går direkt upp för Pyhä-Nattanens topp. Leden är 2 km i en riktning.

En träbyggnad i skogen, den ena sidan är låg och den andra hög. Framför den högre sidan finns en fyrkantig bänkformation, i mitten finns en eldplats.

Observera

Ta med dig dricksvatten, eftersom det inte finns någon vattenpost i toppen.

Ruijaleden, 35 km

Vandringsbar vid bar mark. Leden är märkt med trästolpar.  På Ruijaleden bör du ha rätt god orienteringsförmåga och hyggliga frilufsfärdigheter.
Vandringstid 2 dagar

Startpunkter

Sompiojärvi parkeringsplats (utflyktskarta.fi) Adress:  Sompiojärventie, Vuotso (Sodankylä)
Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 06.6501' lon: 27° 21.2650' ETRS-TM35FIN N: 7555264 E: 514745
Kiilopää vägen parkeringsplats (utflyktskarta.fi). Från Kiilopää vägen finns det skyltar för stigen och en parkeringsplats. 
Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 20.1716' lon: 27° 25.7065' ETRS-TM35FIN N: 7580409 E: 517651
Laanila (utflykskarta.fi) Där kommer man till Ruijaleden från startpunkten för Saariselkäområdets vandringsleder.
Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 23.5589' lon: 27° 24.0504' ETRS-TM35FIN N: 7586696 E: 516473

Friluftskonstruktioner

Vid Sompiojärvis strand finns det en kåta, ett skärmskydd och ett fågeltorn. Vid Kaptukaislampis strand finns också en eldplats. Vid vägen Kopsusjärventie, 500 m väster om Ruijaleden, finns ett skärmskydd. Följande skärmskydd ligger vid Sivakkaoja när man närmar sig Kiilopää-vägen. Vid Ruijaleden är det tillåtet att göra upp eld endast vid de underhållna eldplatserna.

Sevärdheter

Ruijaleden går mellan de ståtliga fjällen Nattastunturit i Sompio naturreservat. Uppe på Terävä-Nattanen har man en öppen vy över hela det omgivande landskapet. Det mäktigaste i landskapet är fjällen från Urho Kekkonens nationalpark, som Sokosti och Ukselmapää.

Ruttbeskrivning

Sompiojärvi - Terävä-Nattanenfjällen, 6 km
Då man startar från Sompiojärvi är början av leden ställvis mycket stenig. Det lönar sig att ha stadiga vandringskängor på sig, och i början av sommaren och under regniga perioder gummistövlar. Till en början går leden i gammal skog vid foten av Nattanenfjällen och är rätt stenig. I synnerhet dalen mellan Seinätunturi och Terävä-Nattanen består av blockmark och i början av sommaren finns där ofta snö kvar.

Tre barn står vid bäckens strand och en kvinna med ryggsäck på ryggen korsar bäcken via de omkullfallna trädstammarna. Kvinnan har en smal slana i handen som hon använder som stöd.
Förutom trästolpar finns det också flera gamla stenrösen som markerar leden under de första 6 km av leden. De här gamla stenrösena bör lämnas orörda (Fornminneslagen). Den steniga stigen för småningom till ledens första rastställe, Terävä-Nattanenfjäll. Man kan ta vatten från den bäcken Kulmakko-oja, som leden korsar.

Terävä-Nattanenfjällen - Terävä-Nattanens topp, ca 1 km
Den steniga leden fortsätter då man söker sig upp till Terävä-Nattanens topp. Sträckan upp till Terävä-Nattanen är den enda ordentliga stigningen längs leden. Den en kilometer långa leden går till 544 meters höjd och den är i sin helhet mycket stenig. Terävä-Nattanens krön är ett enda blockhav. Från krönet har man en fantastisk utsikt, som verkligen är mödan värd!
Uppe på Terävä-Nattanen har man en öppen vy över hela det omgivande landskapet. Härifrån ser man Nattanenfjällens fem övriga fjäll; Pyhä-Nattanen, Seinätunturi, Serrikainen, Lupukainen och Suku-Nattanen. Längre bort i norr, nordost och öst syns det stora fjällområde som ingår i Urho Kekkonens nationalpark. I söder syns den legendariska sjön Sompiojärvi och bakom den Lokka vattenmagasin. Längre bort i sydväst glittrar Porttipahta vattenmagasin. Fjällområdena omges av täta skogar av altaigran. Uppifrån sett ser de nordliga aapamyrsområdena ut som strimmor som slingrar mellan fjällen och skogarna. När man är som mest koncentrerad på att beundra de vackra vyerna kan det hända en man nästan staplar på en fjällripa, som trivs här på det trädlösa kalfjället. Från Terävä-Nattanens topp går man samma väg tillbaka.

Tre barn går ner från fjälltoppen, i fjärran nedanför syns sjöar och skog.

Terävä-Nattanen - Kaptukaislampis skärmskydd, 9 km
Vid norra gränsen av Sompio naturreservat skapar de stora granarna med långa grenar och det tjocka mosstäcket en säregen stämning. Över ån Nattushaara går en bro. På våren kan just det här stället av leden vara översvämmat.
Det lönar sig att övernatta under vandringen, och ungefär halvvägs längs Ruijaleden finns Kaptukaislampis skärmskydd, i vars närhet man kan övernatta i tält. Denna skärmskydd ligger i Urho Kekkonens nationalpark på den lilla, vildmarkslika Kaptukaislampis strand. Dricksvatten kan man ta ur bäcken Kaptukaisoja, som ligger på ett par hundra meters avstånd från eldplatsen och där en bro leder över bäcken.

I den glest vuxna björkdungen finns två byggnader, framför den ena finns en eldplats omgiven av bänkar och framför den andra finns en sågbock och en huggkubbe.

Kaptukaislampis skärmskydd - Kiilopää-vägen, 13 km
Från Kaptukaislampis skärmskydd fortsätter leden i torr skogsterräng. Ungefär fem kilometer efter Kaptukaislampi korsar leden en väg som för till Kopsusjärvi. Intill vägen Kopusjärventie, 600 meter västerut från Ruijaleden, finns ett skärmskydd där man kan ta en vilopaus eller övernatta. Resten av etappen går i lättframkomlig terräng. Leden för genom fjällbjörkskog och moskog till Kiilopää-vägen. På tallar vid denna etapp finns det bläckor, som för länge sedan huggits i stammarna för att markera den forna färdleden.

Kiilopää-vägen - Laanila, 6 km
Efter Kiilopää-vägen går sista etappen av leden till Laanila i tallskog men kantas av Kiilopääs fjäll på östra sidan. Från Laanila går en förbindelseled till markerade leder på Saariselkä - Kiilopääområdet.

Två små flickor bredvid en hög stensättning. En grånad gammal stolpe med en träbit med formen av en pil ovanpå finns lutad mot en tall bakom flickorna.

Observera

Det lönar sig att ha stadiga vandringskängor på sig, och i början av sommaren och under regniga perioder gummistövlar. På Ruijaleden bör du ha rätt god orienteringsförmåga och hyggliga frilufsfärdigheter. Vid leden finns det gamla stenrösen som fungerade som vägmärken finns också kvar och de bör lämnas ifred (Fornminneslagen). Verksamhet som förändrar naturen är förbjuden. Det är tillåtet att slå läger endast vid Sompiojärvis strand.

 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sompio naturreservats karta i Utflyktskarta.fi.