Fotvandring Vandring Paddling Båtutflykter Fågelskådning Besök sevärdheter och utsiktsplatser Besök naturum Fiske Cykling Gruppguidning Bär- och svampplockning Snöskoturer

Vad kan man göra i Sompio?

Vandra längs markerade leder

I Sompio naturreservat får man röra sig endast längs de markerade lederna. Sompiojärvi skogsbilväg kommer från riksväg 4 och korsar södra delen av naturreservatet. Ruijaleden går genom naturreservatet från syd mot norr och slutar i Kiilopää. Till Pyhä-Nattanens rundslinga kommer man från Sompiojärvi skogsbilväg och den för till Pyhä-Nattanens topp. När man rör sig inom naturreservatet ska man följa områdets ordningsstadga (på finska).

Nattanenfjällen. Bild: Sulo Norberg

Göra långfärder till fots

Ruijaleden är en 35 km lång vandringsled, så när man vandrar den från början till slut bör man i allmänhet övernatta på vägen. Södra leden går i Sompio naturreservat, mittersta i Urho Kekkonens nationalpark och den nordligaste delen, mellan Kiilopää-vägen och Laanila, utanför skyddsområdena. I Sompio naturreservat är det är tillåtet att slå läger endast vid Sompiojärvis strand.

Paddla och ro

Man kan ro eller paddla på Sompiojärvi, men där finns inga egentliga vattenleder.

Skåda fåglar

Man kan bekanta sig med Sompio naturreservats mångsidiga fågelliv vid Sompiojärvis strand, där det finns ett fågeltorn, och längs de markerade vandringslederna. I Sompiojärvis omgivning och på myrarna förekommer rikligt med olika slags sjöfåglar och vadare. På området kan man få se inte bara fjällvråkar, fiskgjusar och kungsörnar utan också havsörnar. Fjällripan, som trivs på kalfjället, hör också till områdets häckfågelfauna.

Titta på sevärdheter och utsikter

Sevärdheter på området är bl.a. Nattanenfjällen. Längs markerade vandringsleder kommer man till Pyhä-Nattanen och Terävä-Nattanen, från vilka man kan beundra den omgivande ståtliga vildmarken. På Nattanenfjällen finns också torer, som är stora, naturliga stenformationer.

Torer. Bild: Kimmo Kuure

Fiska

  • I Sompio naturreservat är alla slag av fiske under alla årstider tillåtet endast i sjön Sompiojärvi.
  • För spöfiske i Sompiojärvi man behöver fiskevårdsavgift (ett spö) (www.eraluvat.fi) dessutom man behöver spöfisketillstånd för Öster-Lappland tillstand nummer 3410  (www.eraluvat.fi, på finska säljs tillstånd) om man fiska med flera spön.
  • Mete och pilka är avgiftsfria allmänna fiskerätter dvs. de hör till allemansrätten (www.ymparisto.fi). Man får dock inte meta och pilka i forsar och strömmande ställen i sik- och laxrika vattendrag och andra vattenområden där det är förbjudet att fiska enligt fiskelagstiftningen eller bestämmelser som utfärdats på basis av denna.
  • Fritidsfisketillstånd kan köpas från Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi, på finska) och i Saariselkäs kundtjänst Kiehinen. Från denna får man också ytterligare information om fiske, fiskeområdena och fisketillstånden.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Cykla

I Sompio naturreservat får man åka cykel endast längs de markerade lederna.

Plocka bär och svamp

Att plocka bär och svamp i Sompio naturreservat är tillåtet endast för lokalbor, dvs. personer som bor stadigvarande och är mantalsskrivna i Sodankylä kommun.

Gå med snöskor

Det är tillåtet att röra sig med snöskor endast längs de markerade lederna i Sompio naturreservat.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).