Kundtjänst och vägledning

Ett utsiktstorn gjort av trä vid kanten av björkskogen. En person står på en spång till vänster om tornet. Framför tornet syns kanten av en myr.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

Eldplatser, raststuga, skärmskydd och kåta

Ett vindskydd i trä mitt i lövskogen. Framför vindskyddet finns en eldplats, det brinner i eldplatsen. Ett vedlider kan ses i kanten av björkdungen och bakom björkarna skymtar en sjö.

 • I Sompio naturreservat är det tillåtet att göra upp eld endast i de för ändamålet byggda eldplatserna. Inom naturreservatet finns det fyra sådana eldplatser.
 • När det råder varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld överallt på området, också på de anvisade eldplasterna och i skärmskyddens eldstäder.
 • Vi rekommenderar att man under de torraste tiderna av året inte gör upp eld ens i kåtornas och stugornas eldstäder. Det är dock alltid tillåtet att använda stormkök. I vedbodarna vid eldplatserna finns det såg och yxa.
 • Mer information om att göra upp eld i Friluftlivets ABC.
  • Nalijoki skärmskydd, vedbod och torrtoalett.
  • Sompiojärvi: två eldplatser, skärmskydd, kåta, torrtoalett, vedbod och brunn med dricksvatten.
  • På Pyhä-Nattanens topp: raststuga och torrtoalett.
  • Vid Terävä-Nattanens fot: eldplats och vedbod.

En träbyggnad i skogen, den ena sidan är låg och den andra hög. Framför den högre sidan finns en fyrkantig bänkformation, i mitten finns en eldplats.

Dricksvatten

 • Vattnet i tjärnarna, bäckarna och älvarna på området är i allmänhet drickbart, men vattenkvaliteten är inte undersökt. Vi rekommenderar därför att man kokar dricksvattnet innan man dricker det. Vid Sompiojärvi finns en brunn med dricksvatten. Tips om dricksvatten finns på Friluftslivets ABC.
 • Man kan vid behov hämta vatten från naturumet och kundtjänststället.

Avfallshantering

 • I Sompio naturreservat ansvarar var och en själv för sitt avfall. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Övrigt skräp ska man själv bära bort från terrängen.
 • Vid Sompiojärvi finns det avfallskärl.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Vid Nalijoki finns en torrtoalett.
 • Vid Sompiojärvi finns en torrtoalett.
 • Vid raststugan på Pyhä-Nattanens topp finns en torrtoalett.
 • Vid eldplasten vid Terävä-Nattanens fot finns ingen toalett.

Övernattning

Tältning, skärmskydd och kåta

I Sompio naturreservat är det tillåtet att slå läger och tälta endast vid Sompiojärvis strand och högst tre dygn i sträck. Man får göra upp eld i Sompio naturreservat endast på för ändamålet anvisade eldplatser. På Sompiojärvis strand finns ett skärmskydd, en kåta och eldplatser som övernattare kan använda.

Övernattning i omnejden

Mer information om logialternativ finns på följande webbsidor:

Uthyrning av utrustning

Turistföretag i områdets närhet hyr ut friluftsutrustning. Mer information på följande webbsidor:

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga leder eller tjänster i Sompio naturreservat.
  • Från Tankavaara startar en 1 km lång grusbelagd naturstig (Urpiaislänken), som är tillgänglig med rullstol om man har en assistent med.

Övrig service i omnejden

Mera information om servicen i omnejden på följande webbsidor: