Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

  • Man kommer till Pyhä-Nattanens stig från vägen Sompiojärventie både vid naturreservatets västra gräns och ca 1 km längre in i naturreservatet.
  • Ruijaleden startar från Sompiojärventie, ca 16 km från riksväg 4.
  • Man kommer till Ruijaleden också från Kiilopää-vägen och Laanila.

På Pyhä-Nattanens stigen. Bild: Nina Raasakka

Pyhä-Nattanens stig, 2-7 km

Parkeringsplats symbol. Fotvandring symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Raststuga symbol. Torrtoalett symbol.
Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 3-8 h
Leden är märkt med grönä trästolpar. Om man vandrar stigen som en rundslinga blir dess längd sammanlagt 7 km. Stigen går  upp till Pyhä-Nattanens topp och följer ett tag ån Nalijoki.
Startpunkt: Sompiojärventie, Vuotso (Sodankylä), (retkikartta.fi).
Ruttbeskrivning för Pyhä-Nattanens stig.

 

På Ruijaleden. Bild: Anu Virtanen

Ruijaleden, 35 km

Parkeringsplats symbol. Fotvandring symbol. Vandring symbol. Eldplats symbol. Skärmskydd symbol. Torrtoalett symbol.
Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 2 dagar
Leden är märkt med trästolpar och man får inte anvika stigen, därför att den går genom Sompio naturreservat.
Startpunkt: Sompiojärvi, Sompiojärventie, Vuotso (Sodankylä), (retkikartta.fi).
Ruttbeskrivning för Ruijanpolku.