Kartor över och kommunikationer i  Porkala

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Kommunikationer

Porkala ligger i södra spetsen av Kyrkslätt.  

 

Med bil

Från västerleden nära Kyrkslätts centrum vänder man in till Porkalavägen (rutt 11247), vilken man följer i ca 19 km.
Genom att fortsätta till höger längs Dragesvägen kommer man fram till Porkala udd. Från vägen fortsätter man till höger längs Tullandsvägen, där det finns flera parkeringsområden.
Källviks parkeringsområde kommer man till genom att vända från Porkalavägen till vänster till Källviksvägen.
Parkeringsområdenas exakta adresser hittar du nedan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Busslinjen 902 som åker via Kyrkslätt tågstation tar dig rätt nära (hållplats Porkalavägen), Helsingforsregionenstrafik (hsl.fi). HRT:s ruttguide (reittiopas.fi). Busslinjen 902 åker inte på veckoslut.
Sök kollektivtrafikens rutter och tidtabeller till Porkala (liikennevirasto.fi).

Med båt

En lättframkomlig vattentrafikled från Helsingfors till Hangö går genom området.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsområden i Porkala fungerar som startpunkter.
I Porkala Marins gästbåtshamn finns en båtramp i betong.

 

Kartor

Elektroniska kartor

Forststyrelsens Utflyktskarta.fi
Lantmäteriverkets kartplats (karttapaikka.fi)
Melontakartta.fi (melontakartta.fi)

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartorna K424 och K422, 1:50 000, kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • Vattentätt sjökort Helsingfors skärgård, 1:50 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas bl.a. från Finlands naturcentrum Haltia och välförsedda bokhandlar.
  • Vattentätt båtsportkort Porkala-Helsingfors-Pellinge, 1:50 000, Karttakeskus 2014. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Finlands naturcentrum Haltia och välförsedda bokhandlar.
  • Vattentätt båtsportkort Ingå-Porkala-Jussarö, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Karttakeskus.
  • Vägkarta Nyland, 1:150 000. Karttakeskus 2011. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Karttakeskus (karttakeskus.fi på finska)
Lantmäteriverkets serviceställen (maanmittauslaitos.fi)