Kartor över och kommunikationer i  Porkala

Kommunikationer

Porkala ligger i södra spetsen av Kyrkslätt.  

 

Med bil

Från västerleden nära Kyrkslätts centrum vänder man in till Porkalavägen (rutt 11247), vilken man följer i ca 19 km.
Genom att fortsätta till höger längs Dragesvägen kommer man fram till Porkala udd. Från vägen fortsätter man till höger längs Tullandsvägen, där det finns flera parkeringsområden.
Källviks parkeringsområde kommer man till genom att vända från Porkalavägen till vänster till Källviksvägen.
Parkeringsområdenas exakta adresser hittar du nedan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Busslinjerna 902 och 902K åker via Kyrkslätt tågstation och tar dig nära området (hållplats Porkala, ID Ki0901), ändhållplats. Mera information om rutterna: Helsingforsregionenstrafik (hsl.fi). HRT:s ruttguide (reittiopas.fi). Busslinjerna 902 och 902K trafikerar endast vardagar.
Sök kollektivtrafikens rutter och tidtabeller till Porkala (liikennevirasto.fi).

Med båt

En lättframkomlig vattentrafikled från Helsingfors till Hangö går genom området.

Lämpliga startpunkter

Parkeringsområden i Porkala fungerar som startpunkter.
I Porkala Marins gästbåtshamn finns en båtramp i betong.

 

Kartor

Elektroniska kartor

Forststyrelsens Utflyktskarta.fi
Lantmäteriverkets kartplats (karttapaikka.fi)
Melontakartta.fi (melontakartta.fi)

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartorna K424 och K422, 1:50 000, kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
  • Vattentätt sjökort Helsingfors skärgård, 1:50 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas bl.a. från Finlands naturcentrum Haltia och välförsedda bokhandlar.
  • Vattentätt båtsportkort Porkala-Helsingfors-Pellinge, 1:50 000, Karttakeskus 2014. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Finlands naturcentrum Haltia och välförsedda bokhandlar.
  • Vattentätt båtsportkort Ingå-Porkala-Jussarö, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Karttakeskus.
  • Vägkarta Nyland, 1:150 000. Karttakeskus 2011. Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Kartor kan köpas bland annat från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

Karttakeskus (karttakeskus.fi på finska)
Lantmäteriverkets serviceställen (maanmittauslaitos.fi)

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Porkalas karta i Utflyktskarta.fi.