Instruktioner för att vistas och färdas i Porkala

I Porkala är det tillåtet
 • att röra sig till fots, skida, ro och paddla
 • att tälta tillfälligt och göra upp eld på platser avsedda för detta
 • att plocka bär och matsvamp
 • att röra sig på sjön och stiga i land på öar utanför fåglarnas häckningstid samt att röra sig på öarna till fots och med skidor eller på andra sätt enligt allemansrätten.
 • fiske
 • Att meta och pilka ingår i allemansrätten, men för fiske med spinnspö och handredskapsfiske ska personer i åldern 18 till 64 år betala fiskevårdsavgift (www.eräluvat.fi). Fiskevårdsavgiften berättigar till att använda ett spö och ett bete. I övriga fall behövs dessutom tillstånd för fiske av ägaren för vattenområdet i fråga. Fiskare ska granska fiskebegränsningarna på kalastusrajoitus.fi (www. kalastusrajoitus.fi).
 • terrängcykling är tillåtet enligt allemansrätten. Du håller dig väl till de tydligt synliga stigarna och beaktar de andra som rör sig på stigarna.

 
begränsat

 • det är tillåtet att göra upp eld och slå läger endast på platser som är avsedda för detta
 • för annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel markägarens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

 
förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats. Förbudet gäller även markerade eldplatser. Kontrollera ikraftvarande skogsbrandsvarningar (www.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller vanligtvis inte kokskjul eller andra eldstäder försedda med skorsten.
 • att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem
 • att hålla husdjur okopplade
 • att skräpa ner naturen, störa andra människor, skada konstruktioner, fornminnen eller ruiner
 • andra åtgärder som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna
 • att ankra i norra delarna av Träskön, p.g.a. risken för att vraken skadas.

Förberedelser

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de loka förhållandena får du den bästa naturupplevelsen.

Säkerhetsaspekter

 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Sjöräddningens larmnummer är 0294 1000. Bakgrundsinformation i fall av en nödsituation.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Information om säker paddling och paddlingsutrustning: Säker paddling (www.melontajasoutuliitto.fi, på finska) och Melontaopas (melonta.wasalab.com, på finska)
 • Friluftslivets ABC
 • Miljötips för vandrare
 • Säkerhetsaspekter

Mobiltelefoners täckning

 • Även om mobilnäten i Finland är omfattande kan det i naturskyddsområdet finnas skuggområden. Kontrollera mobilnätets täckning hos din egen teleoperatör. Därtill finns det alltid platser där mobiltelefoner inte fungerar eller störningar förekommer. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig högre upp eller till en öppen plats i terrängen, och/eller att ta bort SIM-kortet för den tid nödsamtalet ska ringas. Det lönar sig också att observera att det finns skillnader mellan olika mobiltelefoners täckning.

Utrustning

 • Det lönar sig alltid att ta blåsten och förekomsten av fästing i beaktande då man väljer klädsel och utrustning. Genom fästingar kan man insjukna i borrelios  och fästingburen hjärninflammation (TBE), så det lönar sig att göra en fästingkontroll på kvällen. Fästingpincetter är bra att ha med sig. Läs mera (www.reumaliitto.fi)

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!