Tillgänglig Porkala

Porkala erbjuder tillgängliga tjänster, leder och konstruktioner. Vid Porkala friluftsområde finns en krävande tillgänglig led med tillgänglig torrtoalett, samt vid slutet av leden en tillgänglig utsiktsavsats.

Bekanta dig med Porkalas tillgängliga tjänster

Mera information om tillgängliga tjänster vid Porkalas friluftsområde: Finlands Naturcenter Haltia, tel: 040 163 6200, info(at)haltia.com