Porkalas historia

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Porkala har varit bebott redan på bronsåldern. Tecken av detta finns ännu idag för besökarna att se, då man kan se flera gravruiner från brons- och järnåldern på Porkala udd och Träskön. Du kommer väl ihåg att det enligt lagen om fornminnen är förbjudet att gräva ut, överhölja, ändra, skada ta bort eller på annat sätt rubba fasta fornlämningar. Sjögången har varit livlig i området i hundratals år, vilket vårt lands största koncentration av vrak bevisar. Vissa skeppsvrak har även daterats till medeltiden. För att skydda vraken gäller ankringsförbud i t.ex. Träsköns norra delar.  

På 1930-talet var Porkala för en stund en av Finlands nationalparker innan Porkalas bäst kända historiska epok som Sovjetunionens arrendeområde började. Som resultat från fredsförhandlingarna efter fortsättningskriget under mellanfreden 1944 beslöts att Finland arrenderar området till Sovjetunionen för 50 år. Porkala var en viktigt strategiskt militärbas för Sovjetunionen eftersom Finska viken är som smalast just vid Porkala. Därtill ligger den nära Finlands huvudstad. Evakueringsordern var snabb och många var tvungna att lämna sina hem.

Arrendetiden varade ändå inte 50 år, utan Porkala återlämnades till Finland redan 1956. I och med vapnens utveckling och förändringarna i den politiska atmosfären var Porkala inte längre strategiskt betydande för Sovjetunionen. Ruiner från Porkalas arrendetid kan man se än idag bl.a. på Träskö.