Vad kan man göra i Paistunturi?

Vandra längs markerade leder

I Paistunturi ödemark finns det en markerad vandringsled, Utsjoki friluftsled. De markerade lederna på bredvidliggande Kevo naturreservat kompletterar friluftsmöjligheterna på området. Man bör dock beakta att det i naturreservatet endast är tillåtet att röra sig sommartid längs de markerade lederna, så gränsen mellan ödemarksområdet och naturreservatet kan korsas endast längs en markerad led. Det karga Paistunturi ödemarksområde är ett krävande område för långfärder.

Titta på sevärdheter och utsikter

Från ödemarksområdets högsta topp, Gáimmoaivi-fjället, har man en ståtlig utsikt ut sig över ödemarken och ända till Norges evigt snötäckta fjäll.

Göra skidturer i terrängen

Man får fritt åka skidor i ödemarkens stillhet. Markerade skidspår saknas. I det nära belägna Kevo naturreservat finns det begränsningar gällande färdsel: på fjällområdet kan man skida överallt 16.10. - 30.4. och på ravinområdet är det tillåtet att skida 16.10. - 30.3.

Fiska

Paistunturiområdet lämpar sig för vandrare som vill fiska. Från ödemarkens klara vatten kan man få röding, öring, harr och sik. I ödemarkens norra del finns det goda rödingvatten. Kaamasjoki är speciellt en harr- och öringälv.

En man sitter på en pimpelstol med ett spö i handen. I bakgrunden finns andra pimpelfiskare.

I ödemarken är det tillåtet att meta och pilka utan tillstånd, dock inte i de speciella vårdvattnen. Loktajávri, Rohtoluobbal, Basejávri (Pyhäjärvi) och Várddoaijávri är vårdvatten. För annat fiske än mete och pilka bör 18-69 år gamla personer erlägga den nya fiskevårdsavgiften (eraluvat.fi) och lösa in ett fisketillstånd. Enare fiskeområde nr 1564 (eraluvat.fi) och Utsjokis fiskeområde nr 1574 (eraluvat.fi) omfattar största delen av bäck-, älv- och sjövattnen på Enares och Utsjokis kommuners område. Tillstånden omfattar inte Tanaälvs närliggande vatten. I Kevo naturreservat, som finns i närheten, är det förbjudet att fiska.

Tillstånd säljs bl.a. i Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och i Övre Lapplands naturum Siida och från Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi (på finska)


Laxparasiten Gyrodactylus salaris har ännu inte spritt sig till våra värdefulla laxälvar som mynnar ut i Norra Ishavet. Läs mera.

Jaga

Paistunturi ödemarksområde hör till två tillståndsområden: 1601 Karigasniemi (eraluvat.fi) och 1602 Paistunturi (eraluvat.fi). För områdena säljs en dygnvis begränsad kvot småvilttillstånd, med vilka även en i kommunen icke fast bosatt under jaktsäsongen kan jaga dalripa, hare, smårovdjur och sjöfåglar. Paistunturis fjällplatåer och fjällbjörkskogar är speciellt populära bland dem som jagar med fågelhund. Eftersom renskötseln är en betydande näring på området är det förbjudet att jaga med drivande hund. Jaktområdena kan p.g.a. renskötselarbeten vara belagda med säsongvis varierande begränsningar.

Jakt är en betydande rekreationsform för den lokala befolkningen. Vilträtter ingår i Lapplands traditionella meny. På Paistunturiområdet är de lokala jägarnas viktigaste bytesdjur älg och dalripa. Övre Lapplands lokala befolkning behärskar ännu den gamla jaktformen - ripfångst med snara. De som är permanent bosatta i Enontekis, Enares och Utsjokis kommuner har fri jakträtt på statens marker i sin hemkommun.

Jakttillstånd för småvilt för Övre Lapplands område säljs av Forststyrelsens kundtjänst i Ivalo och Övre Lapplands naturum Siida.

Plocka bär och svamp

Ödemarkens vanligaste bär är kråkbär och lingon. Man får fritt plocka bär och svamp på området.

Bada

Ödemarksområdets små och stora sjöar och älvar är uppfriskande fräscha även under sommarens hetta. Det finns dock ingen allmän badstrand.