Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Paistunturi

 • På ödemarksområdet gäller allemansrätten.
 • Forststyrelsen har genom sitt beslut gett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen i Lappland. Torra grenar och kvistar som ligger på marken och små rötter får användas till att göra upp eld. Om det finns en underhållen eldplats på närmare avstånd än en halv kilometer, ska man göra upp eld på eldplatsen i stället.
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • Det krävs alltid Forststyrelsens tillstånd för att få arrangera evenemang (metsa.fi) på ödemarksområdet.
 • P.g.a. Kevo naturreservats finns i närheten bör vandrarna beakta följande: Det ät tillåtet att i Kevo slå läger endast på de anvisade tältningsområdena. Naturreservatet är indelat i två delar, ravin- och fjällområdet, och dessa områden har egna begränsningar gällande färdsel. Gränsen mellan Paistunturi ödemark och Kevo naturreservat är tydligt markerad i terrängen. På trädbevuxna områden är gränsen en trädlös zon. På kalfjället är gränsen markerad med ett par meter höga träpålar och i linjens hörnpunkter har det använts metallpålar. Pålarna är försedda med skyddsområdets märke. Läs mera på Kevos sidor.
 • Läs mera om miljöskonande friluftsliv.
 • Det är tillåtet att meta och pilka utan tillstånd, dock inte i de speciella vårdvattnen och ikke i Kevo naturreservat.
 • För annat fiske än mete och pilka med ett spö, bör 18-69 år gamla personer erlägga den fiskevårdsavgiften. Fisketillstånd kan man köpa från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi). Det är inte tillåtet att fiska i speciella vårdvattnen, flodvattnen och inte i Kevo naturreservat heller.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitus.fi (på finska)!
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Paistunturi ödemarksområde. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning

 • Paistunturis högland är även på sommaren krävande terräng för friluftsliv, och på vintern mångdubblas naturförhållandenas karghet och stränghet. På grund av bristen på ved och ödestugornas ringa antal krävs det av vandrarna gedigna friluftsfärdigheter och ändamålsenlig friluftsutrustning. Det är inte lätt att i nödsituationer få hjälp p.g.a. de långa avstånden. Vandrare bör ha en ändamålsenlig friluftsutrustning med sig: lämpliga skodon, vindtäta kläder, tält, fältkök, karta, kompass och tillräckligt med proviant.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Säkerhet

Myggor

 • Myggtiden börjar i slutet av juni och upphör i och med de första nattfrosterna i augusti - september.

Årstider

 • "Ruskan börjar i Kevo naturreservat den 10 september kl. 14.00 ± 5 dagar." Så här definierade framlidne professor i botanik Paavo Kallio vid Åbo universitet den höstliga färgpraktens begynnelsetidpunkt på Paistunturi-fjällens närområden. Ruska-tiden varar i två till tre veckor.
 • Den varaktiga snön faller i oktober - november. Fram till årsskiftet finns det ändå ganska litet snö.
 • Under vårens översvämningar bör man använda sitt eget omdöme gällande var och hur man korsar vattendragen.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer