Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Rundslingor

  • Utsjokis friluftsled som rundslinga, 35 km, är i praktiken Utsjokis friluftsled, som anslutits till det 10 km långa stigavsnittet som förenar Mantojärvi och Utsjoki (se Utsjokis friluftsled, 25 km). Ledens start- och ändpunkt är vid Utsjokis kyrkoby. Leden går till största del på kalfjällen. Det sista avsnittet från Mantojärvi till Utsjoki går via Vuollesevvttet-älvens dal, därifrån stigen ännu stiger upp på Vuolleseavttetvárri-fjället (299 m) före den går ned till Utsjoki kyrkoby.
  • Guivis rundslinga, 78 km

Övriga leder

  • Utsjokis friluftsled, 25 km, går huvudsakligen på kalfjällen. Norra ändan av leden börjar från Utsjoki kyrkoby, och den södra ändan är vid Mantojärvi kyrka. Längs leden finns det ödemarkslika sjöar och älvdalar. Den högsta fjälltoppen längs leden är Roavveoaivi (466 m), från vars krön man har en fantastisk utsikt, speciellt över Norges snötäckta Rastigaissa. Badjeseavttet-älven korsas i vadställe innan man kommer til Mantojärvi.
  • Kevos friluftsled, 64 km

Etablerade vandringsrutter

  • Söder om Outakoski sameby, från Karigasniemi-Utsjoki -vägen (nr 970), går det ett rutt till Akujärvi.

Övriga friluftstips

  • Egna rutter: De markerade lederna i ödemarkens nordöstra och nordvästra del täcker endast en liten del av hela området. Det finns mycket att se på fjällvidderna som inte kan nås med leder. Ödemarken är alltid ett krävande område, och av vandraren krävs det gedigna friluftsfärdigheter.
  • Om vintern: Den snötäckta tysta ödemarken är ett utmärkt område för långfärder. Omkastningar i väderleken och naturkrafterna i den karga miljön ger utmaningar och nya situationer även åt erfarna vandrare.

Snöskoterrutt