Leder i Paistunturi

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En vandrare gör mat på ett gaskök.

Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Rundslingor

  • Utsjokis friluftsled som rundslinga, 35 km, är i praktiken Utsjokis friluftsled, som anslutits till det 10 km långa stigavsnittet som förenar Mantojärvi och Utsjoki (se Utsjokis friluftsled, 25 km). Ledens start- och ändpunkt är vid Utsjokis kyrkoby. Leden går till största del på kalfjällen. Det sista avsnittet från Mantojärvi till Utsjoki går via Vuollesevvttet-älvens dal, därifrån stigen ännu stiger upp på Vuolleseavttetvárri-fjället (299 m) före den går ned till Utsjoki kyrkoby.
  • Guivis rundslinga, 78 km

Övriga leder

  • Utsjokis friluftsled, 25 km, går huvudsakligen på kalfjällen. Norra ändan av leden börjar från Utsjoki kyrkoby, och den södra ändan är vid Mantojärvi kyrka. Längs leden finns det ödemarkslika sjöar och älvdalar. Den högsta fjälltoppen längs leden är Roavveoaivi (466 m), från vars krön man har en fantastisk utsikt, speciellt över Norges snötäckta Rastigaissa. Badjeseavttet-älven korsas i vadställe innan man kommer til Mantojärvi.
  • Kevos friluftsled, 64 km

Etablerade vandringsrutter

  • Söder om Outakoski sameby, från Karigasniemi-Utsjoki -vägen (nr 970), går det ett rutt till Akujärvi.

Övriga friluftstips

  • Egna rutter: De markerade lederna i ödemarkens nordöstra och nordvästra del täcker endast en liten del av hela området. Det finns mycket att se på fjällvidderna som inte kan nås med leder. Ödemarken är alltid ett krävande område, och av vandraren krävs det gedigna friluftsfärdigheter.
  • Om vintern: Den snötäckta tysta ödemarken är ett utmärkt område för långfärder. Omkastningar i väderleken och naturkrafterna i den karga miljön ger utmaningar och nya situationer även åt erfarna vandrare.

Snöskoterrutt