Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Stigen på naturskyddsområdet startar och slutar vid parkeringsplatsen.

Rundslingor

  • I närheten av den öppna källan i Ryövärinkuoppa går det en ca halv kilometer lång rundsliga. Från parkeringsplatsen för ganska branta trappor ner till källområdet, varifrån en spångad stig fortsätter utmed en bäck. Stigen för till slut upp till parkeringsplatsen längs andra trappor. Stigen är inte markerad i terrängen, men man kan kolla hur den går bl.a. på en karta på parkeringsplatsens informationstavla.
    • Service: Ett bord med bänkar vid parkeringsplatsen.
    • Sevärt: Den öppna källan.
    • Lämpar sig också för mindre erfarna vandrare.