Vad kan man göra i Ryövärinkuoppa?

En gammal spång leder genom den grönskande växtligheten mot skogen.

Vandra i naturen

  • I Ryövärinkuoppa i närheten av den öppna källan går det en ca halv kilometer lång rundslinga. Stigen är delvis spångad, och längs den finns det informationstavlor om områdets natur.

Plocka bär och svamp

  • Du kan plocka svamp och bär på området med stöd allemansrätten. Var dock försiktig, att du inte skadar dig i de brantaste sluttningarna eller plumsar ner i de sanka partierna.