Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Vägledning

 • Vid parkeringsplatsen finns det en informationstavla på finska.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Vid parkeringsplatsen finns det ett bord med bänkar.
 • Närmaste butik finns i Jäminkipohja dit det är 4 km.
 • Ca 8 km mot Orivesihållet finns Kallenautio sommercafé, som sköts av föreningen Juupajoki-seura.

Dricksvatten

 • Källan, vattenprov har inte tagits.
 • Vatten från källor är i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
 • Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • På området finns det inga toaletter.

Övernattning

 • På Ryövärinkuoppa naturskyddsområde finns det inga ställen som är avsedda för övernattning.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste butik finns i Jäminkipohja, på 4 km avstånd från Ryövärinkuoppa.
 • Mångsidigare service finns i kommunerna Ruovesis och Juupajokis kommuncenter.

Omnejdens sevärdheter

 • Kallenautio gästgiverimuseum och sommarcafé, som sköts av föreningen Juupajoki-seura.
 • Siikaneva