Kartor över Enare

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Enares karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Nellim Etelä-Inari Tsarmitunturi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021.
  • Hammastunturi Ivalojoki Juutua, vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020.
  • Enare adress- och rekreationskarta 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2016.
  • Enare friluftsleder, Forststyrelsen 2019, (julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska).
  • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000, Calazo Förlag 2016.
  • Sjökort 480, 1:50 000, Sjöfartsverket 2011.
  • Terrängkartor nr W511 och W512, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008.
  • GT friluftskarta Norra Finland, 1:400 000, Karttakeskus 2016.