Enare strövområde sträcker sig från Myössäjärvi vid landsvägen mellan Enare och Ivalo (väg nr4/E75) till norr om Juutuanjoki och därifrån västerut till landsvägen mellan Enare och Kittilä (väg nr 955), ända fram till Solojärvi. Österut omfattar strövområdet hälften av Enare träsk. Avståndet till Enare från Rovaniemi är 340 km, från Kittilä 185 km och från Ivalo 40 km. Närmaste järnvägsstation ligger i Rovaniemi.

Till vandringslederna

Startpunkter för lederna finns på flera ställen i trakten kring Enare och från parkeringsplatserna i närheten av byn.
Startpunkter för vandringslederna.
Hamnar för båtfolk ligger i Veskoniemi, Nangunniemi, Nellim och Enare.

Med buss till Enare

Det går dagligen bussturer (matkahuolto.fi) till Enare från Rovaniemi, Utsjoki, Karigasniemi och Näätämö.

Med bill till Enare strövområde

Enare kyrkby, Övre Lapplands naturum Siida, Inarintie 46, Enare (väg nr 4/E75). Plats för cirka 70 bilar. Vinterunderhåll.

Parkeringsplats vid Pielpajärvi ödekyrka, Sarviniementie 247, Enare. Plats för cirka 15 bilar. Vinterunderhåll.

Juutuanjoki, Jäniskoski parkeringsplats, Kittiläntie 156, Enare. Plats för cirka 15 bilar. Vintertid är parkeringsplatsen mindre.

Juutuanjoki, Ritakoski parkeringsplats, Kittiläntie 556, Enare. Plats för cirka 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Kortejärvi parkeringsplats, Kaamasentie 151 (ta av till vänster och kör 1,5 km), Enare. Plats för 3 bilar. Inget vinterunderhåll.

Tuulispää parkeringsplats, Inarijärventie 3261, Enare (väg nr 4). Plats för cirka 15 bilar. Plogningen börjar i mars.

Karhunpesäkivi parkeringsplats, Inarijärventie 2290, Enare (väg nr 4). Plats för cirka 20 bilar. Inget vinterunderhåll.

Mielikköjänkä parkeringsplats, Veskoniementie 457, Ivalo. Plats för 8 bilar. Inget vinterunderhåll.

Juurakko-oja parkeringsplats, Veskoniementie 849, Ivalo. Plats för 5 bilar. Inget vinterunderhåll.

Parkeringsplatsen vid timmerrännan i Nellim, Nellimintie 4778 (ta av till höger och kör 2,5 km), Ivalo (Enare). Plats för 20 bilar. Inget vinterunderhåll.

Med flyg till Ivalo

Det närmaste flygfältet (finavia.fi) finns i Ivalo. Det finns flygfälttransportation från fältet till Enare och Ivalo (kuljetusliikeilmarislant.fi, på finska och engelska). Observera att du måste reservera platsen förra kväll före kl 18.