Kundtjänst och vägledning

 • Kuhmos naturum Petola säljer tillstånd, ger tips och ger information om Jämäsvaara samt andra frilufts- och naturskyddsområden i södra Kajanaland.
 • Vid parkeringsplatserna i Jämäsvaara finns små skyltar på finska och engelska med information om området samt karta och regler.
 • Naturguidning för skolklasser och barngrupper, bekanta dig med service för skolklasser och barngrupper på sidorna med information om Lär känna naturen genom naturupplevelser och -studier eller fråga mer vid Petola naturum.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Jämäsvaara rekreationsskog

 • Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i rekreationsskogen.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom rekreationsskogen.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser och ödestuga

 • Jämäsjärvi: en eldplats Hiekka
 • Hepolampi: skärmskydd med eldplats
 • Kaksilampinen: skärmskydd med eldplats
 • Kalliojärvi: skärmskydd med eldplats (utanför leden)
 • Viitasaari: Jämäshovi ödestuga på en holme i sjön Jämäsjärvi

Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna. Mer information om att göra upp eld på anvisade eldplatser ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Vattnet i området är naturvatten vars drickbarhet inte har undersökts. Användning sker på eget ansvar.
 • Det lönar sig att koka ytvatten från t.ex. sjöar, åar och bäckar innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar områdesvis.
 • Det rekommenderas att man tar med sig sitt dricksvatten.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, dvs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid varje eldplats och skärmskydd.
 • Vid Jämäshovi ödestuga finns en torrtoalett.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Det är tillåtet att tillfälligt slå läger (1-3 dygn) enligt allemansrätten (miljo.fi) i närheten av skärmskydd och eldplatser.
 • Hepolampi: skärmskydd med eldplats
 • Kaksilampinen: skärmskydd med eldplats (vid sidan av stigen)
 • Kalliojärvi: skärmskydd med eldplats.

Ödestugor

 • Viitasaari: Jämäshovi ödestuga
 • Forststyrelsen har ingen båt vid sjön Jämäsjärvi utan besökare behöver en egen båt för att komma till Jämäshovi på sommaren.
 • Jämäshovi är en liten ödestuga för cirka 2 personer som ursprungligen byggdes som fiskarstuga.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

I området finns det inga tillgängliga tjänster.

Övrig service i omnejden