Kartor över och kommunikationer till Jämäsvaara

Jämäsvaara rekreationsskog ligger väster om stamväg 75. Från Jämäsvaara är det cirka 20 km till Kuhmo och cirka 60 km till Nurmes.

Kommunikationer

Med bil

 • Man kör från Kuhmo cirka 15 km längs Kuhmo - Nurmes -vägen (nr 75) och tar av till höger på Jämäsvaaravägen. Från korsningen är det 6 km väg till Loukkukangas parkeringsplats och 7,5 km väg till Jämäsvaara parkeringsplats.
 • Från Kuhmo - Valtimo -vägen går en väg till områdets västra del. Från Kuhmo kör man 6 km längs Kuhmo - Nurmes -vägen (nr 75) och tar av till höger på Valtimovägen (nr 5284). Därefter kör man 4,5 km varefter man tar av till vänster på Ahovaaravägen. I vägkorsningen finns en blå skylt där det står Risteli 4. Därefter kör man 5,5 km och tar av till vänster på Miettulavägen och fortsätter 2,5 km längs den till Miettulavägens parkeringsplats.
 • Skogsbilvägen plogas normalt inte på vintern.
 • Körinstruktion till Petola naturum.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går ingen kollektivtrafik till området.

Lämpliga startpunkter

 • Startpunkterna till vandringslederna finns i östra delen av området från Loukkukangas och Jämäsvaara parkeringsplats vid Jämäsvaaravägen samt i västra delen från Miettulavägens parkeringsplats.
 • Startpunkter till lederna

Kartor

 

Övriga kartor

 • Terrängkarta Q532 Lauvuskylä, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus, Läntmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta nummer 4324 06, 1:20 000. Kartor finns att köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Cykelkarta Pyöräily GT5 Oulu - Suomussalmi, 1:200 000. Karttakeskus 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • GT vägkarta Östra Finland, 2010, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Jämäsvaaras karta i Utflyktskarta.fi.