Instruktioner och regler för Meiko

I området är det tillåtet 

 • Att röra sig till fots, skida, ro och paddla.
 • Att tillfälligt övernatta/slå läger för högst två nätter och att göra upp eld på anvisade platser. 
 • Att plocka bär och matsvamp. 
 • Det är tillåtet att meta och pilka i vattnen i området. I vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen är det också möjligt att utöva handredskapsfiske genom att betala statens fiskevårdsavgift (verkkokauppa.eraluvat.fi). Fiskevårdsavgiften gäller personer i åldern 18–69 år och den ger rätt att använda ett spö och ett bete. I de vatten som ingår i Natura-området men som inte hör till skyddsområdena kan delägarlagen besluta om fiskearrangemangen. I övriga fall behövs dessutom tillstånd för fiske av ägaren för vattenområdet i fråga.  Fiskare ska kontrollera fiskebegränsningarna (kalastusrajoitus.fi). 
 • Terrängcykling är tillåten endast på befintliga vägar och stigar som syns bra i terrängen. Ta hänsyn till andra vandrare bland annat genom att ringa på klockan, sakta ner farten och väja. På andra ställen än på stigar och vägar är det förbjudet att cykla.

Begränsat

Förbjudet

 • Då det råder varning för terrängbrand är det absolut förbjudet att göra upp eld.
 • Att ta marksubstans eller skada mark- eller berggrunden.
 • Att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur och att förstöra deras bon samt att fånga eller samla ryggradslösa djur. 
 • Att ta eller skada träd, buskar och andra växter eller delar av dem 
 • Att hålla sällskapsdjur lösa. 
 • Att låta sällskapsdjur simma eller att tvätta dem i Meikosjön.
 • Att skräpa ner i naturen, störa andra människor, skada konstruktioner, fornminnen eller ruiner.
 • Andra aktiviteter som kan ändra på områdets naturtillstånd eller negativt påverka bevarandet av områdets flora och fauna 

Förbered dig inför utflykten

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga för att kunna få den bästa naturupplevelsen.

Säkerhet

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om det mobila telefonnätet i Finland är täckande, kan det finnas områden med radioskugga. Kontrollera mobilnätets hörbarhet hos din telefonoperatör innan du beger dig på tur. På vissa ställen förekommer det störningar och ibland kan kontakt inte fås överhuvudtaget. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen, och/eller ta ut SIM-kortet från telefonen medan du ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.

Läs mer

Utrustning

 • När du rör dig i naturen är det bra att vara uppmärksam på förekomsten av fästingar. Det bästa sättet att förebygga fästingburna sjukdomar är att förhindra att fästingar kommer in på huden och att bära långbyxor och  långärmade kläder. Efter utfärden och utomhusvistelsen lönar det sig att göra en fästingkontroll på hela gänget, även på husdjuren. Läs mera hur man skyddar sig mot fästingar. 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer