Service i Meiko

Kundservice och guidning

 • Finlands naturcentrum Haltia, tfn 040 163 6200, info@haltia.com

Guidning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • Kyrkslätts butiker och café- och restaurangtjänster ligger cirka fem kilometer bort (visitkirkkonummi.fi).  

Eldplatser och kokskjul

 • Vid stranden av Korsolampi längs Kotokierros finns två eldplatser, ett vedlider och en torrtoalett.  

stranden till en sjö finns ett bord med bänkar och en eldplats.

 • Vid stranden av Meikosjön finns två eldplatser: Vid Meikonkierros och Kuikankierros rastplatser finns förutom eldplatsen även ett vedlider och en torrtoalett. 
 • Du kommer väl ihåg att det även på eldplatserna är förbjudet att göra upp eld när varning för terrängbrand råder. I friluftslivets ABC (utinaturen.fi)berättas närmare om hur man gör upp eld vid en markerad eldplats. 

Dricksvatten

 • Ta med dig eget dricksvatten då du besöker området. 

Avfallshantering

 • Varje besökare tar ansvar för sitt eget avfall, för det bort från terrängen och till källsortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller i komposten. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Tag med dig en plastpåse, så har du lätt att bära hem ditt skräp från naturen. 
 • På parkeringsområdet finns ett sopinsamlingskärl.

Toaletter 

 • Tre torrtoaletter finns nära Meikosjöns norra strand och en torrtoalett finns vid Korsolampi rastplats.  

Övernattning

 • I området är det tillåtet att övernatta/slå läger i närheten av Korsolampi rastplats. Observera att lägret ska vara tillfälligt, som längst två nätter åt gången. 
 • Information om övernattning i närområdet finns bl.a. på Kyrkslätts turistwebbplats (visitkirkkonummi.fi).

Tillgängliga tjänster

Från parkeringsplatsen går en cirka 600 meter lång grusväg, som är framkomlig med barnvagn och rullstol, till Korsolampi. 
I Meikoområdet finns inga andra tillgängliga leder eller tjänster. 

Övrig service i omnejden

De närmaste bankerna, postkontoren, hälsovårdscentralerna, affärerna, apoteken och taxibilarna finns i Kyrkslätt (kirkkonummi.fi).

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200