Aktiviteter i Meiko

Vandring

I Meikoområdet kan man vandra i terrängen i skogar och nära sjöar och tjärnar längs tre markerade leder. Lederna går i varierande, ofta också stenig terräng med mycket rötter. Dessutom går det små skogsstigar kors och tvärs i området. Rastplatser finns vid Korsolampis och Meikosjöns stränder.

En vandrare går i skogen längs en stenig led.

Terrängcykling

Det är tillåtet att cykla på befintliga vägar och stigar som syns bra i terrängen.  Läs mer om anvisningar och regler för cykling i Meiko.

Fågelskådning 

Vid Meikosjön kan man observera olika sjöfåglar, bl.a. den ståtliga och ljudliga vildmarkssjöarten storlommen trivs vid sjön. På området förekommer också många skogsarter. På våren kan man höra ugglorna hoa i området.

Övriga aktiviteter

Slå läger: Det är tillåtet att slå läger i närheten av rastplatsen i Korsolampi. Läs mer om anvisningar och regler för att slå läger i Meiko. 

Göra upp eld: Det är tillåtet att göra upp eld på de officiella eldplatserna vid Korsolampis och Meikosjöns stränder. Läs mer om att göra upp eld.

En besökare fiskar från strandklipporna. I förgrunden en sjö, i bakgrunden skog.

Fiske: Mete och pilkfiske hör till allemansrätten. Se övriga frågor och regler om fiske på sidan anvisningar och regler för Meiko.

Bär- och svampplockning: Det är tillåtet att plocka bär och nyttosvamp.  

Simning: Det är tillåtet att bada i vattendragen. Från de grunda strandklipporna kommer man ganska bra ut i vattnet. Det finns ingen egentlig badstrand i området. 

Bergsklättring: En klippa som lämpar sig för klättring ligger invid den markerade leden som går i riktning mot Korsolampi. Avståndet från parkeringsplatsen till klippan är cirka 800 meter.

En brant klippvägg.