Kartor över och kommunikationer i Meiko

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Meikos karta i Utflyktskarta.fi.
 

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Kommunikationer


Ankomst med kollektivtrafik 

Busslinjerna 908 och 908K som går via Kyrkslätts tågstation på vardagar tar dig nära området (hållplatsen Sigurds, Ki1067, vid Volsvägen) Helsingforsregionens trafik (hsl.fi) och HRT:s reseplanerare (reittiopas.fi). Från hållplatsen är det drygt två kilometer till ledernas startpunkt i Meiko strövområde, först längs Burasvägen, sedan längs Kvarnbyvägen och slutligen längs Korsolampivägen. Under veckosluten går inga bussar längs Volsvägen.

Ankomst med bil 

Adress: Korsolampivägen 44, Kyrkslätt.

Meiko, som ligger nordväst om Kyrkslätts centrum, är lätt att nå med egen bil. När man närmar sig Kyrkslätts centrum svänger man från Kyrkslättsvägen till vänster in på Överbyvägen, varefter man efter drygt 200 meter svänger till höger in på Volsvägen. Längs den kör man lite mer än 1,5 km till Kvarnbyvägens korsning. Längs Kvarnbyvägen kör man drygt 2,5 km och sedan knappt 400 meter längs Korsolampivägen tills man kommer till Meiko parkeringsplats, därifrån lederna startar.

Parkeringsområde. På parkeringen finns några bilar. Runt parkeringsområdet träd, i förgrunden några infoskyltar.

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019.
  • Terrängkarta 2032 05, 06, 08 ja 09 1:20 000.