Kartor över och kommunikationer till Korouoma

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
14.6.2021
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Rovaniemi är det 100 km till Koivuköngäs och 115 km till Saukkovaara längs Rovaniemi-Posio -vägen (nr 81). Från Posio till Saukkovaara är det ca 30 km längs Rovaniemi-Posio -vägen. Till Lapiosalmi 20 km längs Posio-Ranua -vägen. Längs en skogsbilväg kommer man från Saukkovaara till Lapiosalmi och till Voho på västra sidan.
  • Rutten från Rovaniemi-Posio-Kuusamo -vägen (nr 81): I Pernu by tar man till höger vid Selänsalmi-skylten till lokalvägen. Efter ett par kilometer kommer det en Korouoma-skylt, där man igen tar till höger. Härifrån är det ca 3 km längs en skogsbilväg till Saukkovaara, där det finns en parkeringsplats och skyltning.
  • Körinstruktion till

Karta över Korouoma.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkartor S522 Simojärvi, T511 Autti, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartblad 3631 07, 3542 09, 3542 11, 3542 12, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Pilke-huset kundtjänst, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartor 3542 Simojärvi, 3631 Autti, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Läntmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Metsäkartta: Skog karta 12-14, 1:250,000. Kartan kan köpäs från Kuusamo kundtjänst Karhuntassu.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Korouomas karta i Utflyktskarta.fi.