Kartor över och kommunikationer till Korouoma

14.6.2021
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk.

Kommunikationer

Med bil

  • Från Rovaniemi är det 100 km till Koivuköngäs och 115 km till Saukkovaara längs Rovaniemi-Posio -vägen (nr 81). Från Posio till Saukkovaara är det ca 30 km längs Rovaniemi-Posio -vägen. Till Lapiosalmi 20 km längs Posio-Ranua -vägen. Längs en skogsbilväg kommer man från Saukkovaara till Lapiosalmi och till Voho på västra sidan.
  • Rutten från Rovaniemi-Posio-Kuusamo -vägen (nr 81): I Pernu by tar man till höger vid Selänsalmi-skylten till lokalvägen. Efter ett par kilometer kommer det en Korouoma-skylt, där man igen tar till höger. Härifrån är det ca 3 km längs en skogsbilväg till Saukkovaara, där det finns en parkeringsplats och skyltning.
  • Körinstruktion till

Karta över Korouoma.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkartor S522 Simojärvi, T511 Autti, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • Grundkartblad 3631 07, 3542 09, 3542 11, 3542 12, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Pilke-huset kundtjänst, Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkartor 3542 Simojärvi, 3631 Autti, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Läntmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.
  • GT vägkarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Metsäkartta: Skog karta 12-14, 1:250,000. Kartan kan köpäs från Kuusamo kundtjänst Karhuntassu.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Korouomas karta i Utflyktskarta.fi.