Service i Korouoma

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
14.6.2021
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Korouoma

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korouoma. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

En bro i trä med räcken. Tät skog växer i omgivningen. På andra sidan bron finns en person som går med sin lilla hund.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker 

Eldplatser, stugor och kokskjul

  • I området finns det Kuuleas raststuga, Pajupuros ödestuga och 8 skärmskydd och eldplatser på området, där man kan laga mat.
    • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi)
    • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

I ett snöigt landskap finns ett högt tak som har formen av ett vindskydd, under taket sitter människor och äter sin färdkost. Framför brinner en brasa i eldplatsen.

Dricksvatten

  • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Ödestuga

Hyresstugor

  • Kaivoslampi hyreskåta, Piippukåtan och Koros Korsu är INTE I BRUK.

Denna hyresstugan kan man reservera helt för eget bruk vid lomarengas.fi (på finska):

Övernattning i omnejden

Övrig service i omnejden