Service i Korouoma

8.12.2022
Korouomas hyrestugor Koron korsu och Kaivoslampi är inte i bruk.

Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Korouoma

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Korouoma. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

En bro i trä med räcken. Tät skog växer i omgivningen. På andra sidan bron finns en person som går med sin lilla hund.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker 

Eldplatser, stugor och kokskjul

  • I området finns det Kuuleas raststuga, Pajupuros ödestuga och 8 skärmskydd och eldplatser på området, där man kan laga mat.
    • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi)
    • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

I ett snöigt landskap finns ett högt tak som har formen av ett vindskydd, under taket sitter människor och äter sin färdkost. Framför brinner en brasa i eldplatsen.

Dricksvatten

  • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Det finns utetoalett vid stugorna och eldplatserna.

Övernattning

Ödestuga

Hyresstugor

Övernattning i omnejden

Övrig service i omnejden