Pajupuro, ödestuga

Från Posio-Rovaniemivägen (nro 81) tar man av till Kurttajokivägen varifrån det går en led till Korouoma naturskyddsområde. Stugan finns vid leden.

Typ

Ödestuga, 6 pers.

Läge

Södra Lappland, Posio kommun, Korouoma

Kartor

  • Friluftskarta 1:50 000 Korouoma-Simojärvi
  • Topografikarta 3542 09
  • Utflyktskarta.fi

Koordinater

Pajupuro, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 66° 07.9679' lon: 27° 34.5514'  ETRS-TM35FIN: N: 7334831 E: 525999

Utrustning

Kamin.

Anmärkningar

Avfallshantering

Det finns avfallskärl vid stugan, men det uppmanas att besökarna för bort sitt avfall från terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Oulanka naturum, tfn 0206 39 6850

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Pajupuro stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer