Det finns sammanlagt 9 km markerade leder på Paistjärviområdet. Terrängen är på det hela taget lättframkomlig.

Ledernas startpunkter

  • Till Pirunkirkko-stigen kan man komma från Niinilampi och Simonlampi parkeringsplatser.
  • Stigen mellan Ketturiutta och näset (Kannas) startar vid parkeringsplatsen till Ketturiutta tältningsområde. Halvvägs längs stigen finns Kylmälampi parkeringsplats.

Rundslingor

Trappor i trä i den branta åssluttningen. Rötter korsar stigen som fortsätter uppe på krönet. En person går nerför trapporna.Pirunkirkko-leden, 4 km, går i skogens dunkel. Den är skyltad. Pirunkirkko-leden går från Niinilampi parkeringsplats till Pirunkirkko klippformation och vidare till Simonlampi parkeringsplats, varifrån rundslingan fortsätter tillbaka till Niinilampi längs en skogsväg söderut. På våtmarkerna nära Pirunkirkko är stigarna spångade. Man kan vandra stigen också i motsatt riktning. Det tar 1 - 2 timmer att vandra hela rundslingan.

Service: Niinilampi eldplats och parkeringsplats samt Simonlampi parkeringsplats. Vid båda parkeringsplatserna finns torrtoalett.

Sevärdheter: Pirunkirkko

Observera: Pirunkirkko-led har ställvis dragits om och den nya sträckningen har märkts ut i terrängen med gula målade märken. Stigen är utmanande till sin terräng. 

Övriga leder

En vandrare sitter på huk på spången och fotograferar kabbelekan som växter i vattnet. I bakgrunden fortsätter stigen in i en blandskog.

Stigen mellan Ketturiutta och näset Kannas, 2,5 km, går genom ljusa moskogar och över myrmarker. Stigen är skyltad. Leden för från Ketturiutta tältningsområde till Kannas eldplats, som ligger halvvägs på näset mellan Kuijärvi och Saarijärvi. Tillbaka till Ketturiutta kommer man längs samma led. När man vandrar längs näset kan man beundra vyerna över sjön Saarijärvi i öst och Kuijärvi i väst. Vid leden finns också Myllyoja myr. På myrområdet är stigen försedd med spångar och över bäcken Myllyoja finns en gångbro. Det lönar sig att reservera 2 - 3 timmar till att vandra leden av och an.

Service: Ketturiutta tältningsområde med kokskjul, torrtoalett och parkeringsplats, Kylmälampi parkeringsplats, Kannas eldplats ute på näset med torrtoalett och möjlighet att bada. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Sevärdheter: det landskapsmässigt imponerande näset vid Kuijärvi.

Vandrare kan också utnyttja skogsvägar och gamla körstråk under sina utflykter.