Kartor över och kommunikationer till Paistjärvi

Paistjärviområde ligger öster om riksväg 5. Det är 20 km från Heinola centrum till Paistjärvi och 25 km från Mäntyharju centrum. Paistjärvi ligger på ca 55 km avstånd från Lahtis, på ca 63 km avstånd från Kouvola och på ca 67 km avstånd från S:t Michel (då man kör via Mäntyharju).

Kommunikationer

Med bil

Sonnanens parkeringsplats är områdets ändeparkeringsplats. Kom ihåg att vägen till Ketturiutta parkeringsplats är på dåligt kondition.

Man når lätt Paistjärviområdet med bil, för riksvägarna (nr 5 och Heinola - Kouvola-vägen) ligger nära intill och det går tre allmänna vägar genom området:

 • Vägen Sonnasentie (Mäntyharju - Heinola-vägen nr 4143), som går mellan sjöarna Sonnanen och Kuijärvi
 • Från vägen Sonnasentie (Mäntyharju - Heinola-vägen nr 4143) viker vid Sonnanen Kesiöntie-vägen (nr 15019) av mot nordväst till byn Paaso och mot riksväg 5.
 • Vägen Kousantie (nr 15020) tar av från Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) till höger vid Ahvenisto ca 3 km före området då man kommer från Mäntyharjuhållet. Om man däremot kommer från Paaso by och riksväg 5 tar Kousantie av till vänster ca 1 km före området.
 • Från Heinolahållet till Sonnanen och Ketturiutta parkeringsplatser
  • Från norra delen av Heinola centrum startar en väg (nr 46) till Kouvola. Man kör 5 km längs denna väg och tar sedan av till vänster till Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) mot Voikoski. Man kör denna väg 20 km, där en vägskylt på högra sidan visar vägen till Sonnanens parkeringsplats.
  • Man kan komma till Ketturiutta parkeringsplats om man kör vidare längs Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) ännu 1,2 km efter Sonnannens parkeringsplats och tar till höger till Ketturiutantie. Från denna korsning är det ca 1,3 km till Ketturiutta parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
 • Från Mäntyharjuhållet till Ketturiutta tältningsområde och Sonnanens parkeringsplats
  • Från Mäntyharju centrum går en väg (nr 368) västerut, som man kör 4 km och sedan tar av till vänster till Mäntyharju - Jaala-vägen (nr 4164). Man kör längs denna väg ca 26 km, och viker sedan av till höger till Mäntyharju - Heinola -vägen (nr 4143). Efter 12 km längs denna väg tar man av till vänster till Ketturiutantie.
  • Man kommer till Sonnanens parkeringsplats om man kör vidare 1,3 km längs Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) mot Heinola efter korsningen till Ketturiutta och tar till vänster till Sonnanens parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
 • Från riksväg 5 till Simonlampi
  • Korsningen till Paaso ligger ca 17 km norr om Heinola centrum vid riksväg 5. I korsningen tar man av till Paistjärventie (nro 15019) mot Kesiö. Man kör sedan ca 3 km och viker av till vänster mot Kesiö. Man kör ca 5 km längs denna väg och viker av till vänster till Kesiöntie (nr 15019), längs vilken man kör ca 6 km och tar av till vänster. Från denna korsning är det ca en kilometer till Niinilampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.

Av skogsbilvägarna på området är följande vägar stängda för allmän trafik: vägen till Vuorttusenkalliot (går upp från Sonnanens strand mot Vuorttusenkalliot), vägen över Kuijärvi näs (tar av från Isoniemi privatväg vid Kylmälampi) och Vähä - Majaa-vägen (nr 414).

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Områdets ändeparkeringsplats är Sonnanens parkeringsplats.
 • Man kan starta sin utflykt till Paistjärvi från parkeringsplatserna vid Ketturiutta tältningsplats, Sonnanen (Sonnasentie, Heinola) och Niinilampi (Pirunkirkko, Heinola) parkeringsplatserna.

Kartor

Övriga kartor

 • Repovesi Mäntyharju Paistjärvi, vattentålig utflyktskarta, 1:15 000 ja 1:50 000, Calazo Förlag 2020.
 • Repovesi vandringsguide, Tommi Sirviö & Mikko Lamminpää, Calazo 2020.
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. 
 • Terrängkarta M434, 1:50 000. 
 • Heinolas servicekarta. Av denna avgiftsfria karta framgår endast var Paistjärvi ligger. 
 • Terrängkartorna nr 3114 03 och 06, 3123 01 och 04, 1:20 000.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paistjärvis karta i Utflyktskarta.fi.