Kartor över och kommunikationer till Paistjärvi

Paistjärviområde ligger öster om riksväg 5. Det är 20 km från Heinola centrum till Paistjärvi och 25 km från Mäntyharju centrum. Paistjärvi ligger på ca 55 km avstånd från Lahtis, på ca 63 km avstånd från Kouvola och på ca 67 km avstånd från S:t Michel (då man kör via Mäntyharju).

Kommunikationer

Med bil

Man når lätt Paistjärviområdet med bil, för riksvägarna (nr 5 och Heinola - Kouvola-vägen) ligger nära intill och det går tre allmänna vägar genom området:

 • Vägen Sonnasentie (Mäntyharju - Heinola-vägen nr 4143), som går mellan sjöarna Sonnanen och Kuijärvi
 • Från vägen Sonnasentie (Mäntyharju - Heinola-vägen nr 4143) viker vid Sonnanen Kesiöntie-vägen (nr 15019) av mot nordväst till byn Paaso och mot riksväg 5.
 • Vägen Kousantie (nr 15020) tar av från Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) till höger vid Ahvenisto ca 3 km före området då man kommer från Mäntyharjuhållet. Om man däremot kommer från Paaso by och riksväg 5 tar Kousantie av till vänster ca 1 km före området.
 • Från Heinolahållet till Sonnanen och Kylmälampi parkeringsplatser
  • Från norra delen av Heinola centrum startar en väg (nr 46) till Kouvola. Man kör 5 km längs denna väg och tar sedan av till vänster till Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) mot Voikoski. Man kör denna väg 20 km, där en vägskylt på högra sidan visar vägen till Sonnanens parkeringsplats.
  • Man kan komma till Kylmälampi parkeringsplats om man kör vidare längs Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) ytterligare en kilometer efter Sonnannens parkeringsplats och tar till höger till Isoniementie. Från denna korsning är det ca en kilometer till Kylmälampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
 • Från Mäntyharjuhållet till Ketturiutta tältningsområde och Kylmälampi parkeringsplats
  • Från Mäntyharju centrum går en väg (nr 368) västerut, som man kör 4 km och sedan tar av till vänster till Mäntyharju - Jaala-vägen (nr 4164). Man kör längs denna väg 26 km, och viker sedan av till höger till Mäntyharju - Heinola -vägen (nr 4143). Efter 12 km längs denna väg tar man av till vänster till en väg som för till Ketturiutta och Kokkomäki. Det är ca en kilometer från korsningen till Kylmälampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
  • Man kommer till Kylmälampi parkeringsplats om man kör vidare längs Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143) ytterligare 300 m efter korsningen till Ketturiutta och Kokkomäki och tar till höger till vägen Isoniementie. Från denna korsning är det ca en kilometer till Kylmälampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
 • Från riksväg 5 till Simonlampi
  • Korsningen till Paaso ligger ca 17 km norr om Heinola centrum vid riksväg 5. I korsningen tar man av till Paistjärventie (nro 15019) mot Kesiö. Man kör sedan ca 3 km och viker av till vänster mot Kesiö. Man kör 5 km längs denna väg och viker av till vänster till Kesiöntie (nr 15019), längs vilken man kör ca 3 km och tar av till vänster till Kousantie (nr 15020). Man kör längs Kousantie ca 0,4 km och tar av till höger till Kaijanniementie. Denna väg kör man 2,5 km till Simonlampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.
  • Man kommer till Niinilampi parkeringsplats då man kör ca 6 km längs Kesiöntie (nr 15019) och sedan tar av till vänster. Från denna korsning är det ca en kilometer till Niinilampi parkeringsplats, som är markerad med en vägskylt.

Av skogsbilvägarna på området är följande vägar stängda för allmän trafik: vägen till Vuorttusenkalliot (går upp från Sonnanens strand mot Vuorttusenkalliot), vägen över Kuijärvi näs (tar av från Isoniemi privatväg vid Kylmälampi) och Vähä - Majaa-vägen (nr 414).

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

 • Man kan starta sin utflykt till Paistjärvi från parkeringsplatserna vid Kylmälampi (Isoniementie, Heinola), Ketturiutta tältningsplats, Sonnanen (Sonnasentie, Heinola), Niinilampi (Pirunkirkko, Heinola) och Simonlampi (Kaijanniementie, Heinola).
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta M434, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och Karttakeskus.
 • Heinolas servicekarta. Av denna avgiftsfria karta framgår endast var Paistjärvi ligger. Kartan ges ut årligen och fås bl.a. från Heinola Info och Tähtihovi informationsställe.
 • Terrängkartorna nr 3114 03 och 06, 3123 01 och 04, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Lantmäteribyråer och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Paistjärvis karta i Utflyktskarta.fi.