ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Instruktioner för att vistas och färdas i Paistjärvi

I Paistjärviområde är det

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor och med båt eller kanot
  • Undvik att vistas på Vuorttusenkalliot och Mattilanmäki under fåglarnas häckningstid 15.3 - 30.6.
  • Kom ihåg när du rör dig i Paistjärvi, att där också finns privatägda områden som inte ingår i området.
 • att slå läger; tillåtet i enlighet med allemansrätten (www.miljo.fi) högst 1 - 3 dygn
 • att cykla på alla skogsbilvägar
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld; tillåtet bara på anvisade platser
 • att fiska:
  • För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift  (www.eräluvat.fi). 
  • Läs mer om vilka fisketillstånd som behövs på området.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • att jaga
  • tillåtet bara för den lokala jaktföreningen med Forststyrelsens tillstånd.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.
  • Forststyrelsen har utarbetat en separat anvisning och blankett (www.metsa.fi) för ansökan om dessa tillstånd.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då det råder varning för skogsbrand
 • att låta sällskapsdjuren springa lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, med undantag av matsvampar
 • att skada marken och berggrunden och att ta marksubstanser och gruvmineraler
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
  • att färdas med snöskoter eller annat slag av terrängfordon (terrängfyrhjuling, enduromotorcykel osv.)
 • att skräpa ner eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!