Kundtjänst och vägledning

 • Det finns informationstavlor på Sonnanen, Ketturiutta och Niinilampi parkeringsplatser.
 • Ytterligare uppgifter om området: Forststyrelsens kundtjänst, Tlf. 0206 39 5270 (mon - fre kl. 9 - 15), sisasuomi(at)metsa.fi.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • I Heinola centrum på 20 km avstånd finns det mångsidigaste tjänster.

Eldplatser och kokskjul

Det finns tre eldplatser i Paistjärvi, nämligen på

 • Ketturiutta tältningsområde
 • Näset på Harjulampi
 • Niinilampis östra strand (i början av Pirunkirkko-stigen).

Det är förbjudet att göra upp eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Heinola stad (heinola.fi, på finska) tlf. 03 849 30, ansvarar för underhållet av eldplatserna enligt ett avtal med Forststyrelsen. 

Områdets enda kokskjul finns på Ketturiutta tältningsplats.

Dricksvatten

 • På området finns inga vattenposter.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, så var och en ansvarar själv för avfallshanteringen. Detta betyder att besökarna själva ansvarar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen för sortering någon annanstans. Man kan dock i allmänhet kompostera bioavfall och bränna brännbart avfall redan i terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Det enda stället för avfallssortering på området finns vid Mäntyharju - Heinola-vägen (nr 4143), intill Sonnanens pakeringsplats. Heinola stad ansvarar för underhållet av stället.

Toaletter

 • Torrtoaletter finns på följande ställen: Ketturiutta tältningsområde, eldplasterna vid Niinilampi och Harjulampi.

Övernattning

Tältning

 • Ketturiutta tältningsområde på Saarijärvis strand är det enda tätltningområdet i Paistjärvi.
 • För tältning som räcker längre än vad som är tillåtet enligt allemansrätten (1 - 3 dygn) behövs tillstånd av Forststyrelsen.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Service för båtfolk

 • Platser för båtar finns vid Sonnanens, Saarijärvis och Kuijärvis stränder. Man kan hyra båtplatser av Forststyrelsen.

Övrig service i omnejden

 • Närmaste banker, bensinstationer och andra tjänster finns i centrum av Heinola (heinola.fi, på finska), som ligger på 20 km avstånd från Paistjärviområdet.

Samarbetspartner

 • Best Lake Nature Adventures Oy (bestlakenature.com, på finska)
  • Guidade turer (snöskovandring, paddling, vandring, bärplocking, svampplockning och tematurer)
 • Stimilon (stimilon.fi, på finska)
  • Naturvägledning och EcoTraining-vägledning samt Green Care, upplevelse- och friskvårdsresor
  • Friluftscatering och fester för barn och vuxna, möten i naturen.
  • Naturbaserade arbetsledningstjänster, konsulttjänster för trivsel och utvecklingstjänster. Tjänsterna är tillgängliga för både privatpersoner, företag och samhällen.
 • Tuija Kauppi, tfn + 358 44 288 2628, tuija.kauppi(at)phnet.fi
  • Guidade turer
  • Salpausselkä Geopark- guide

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.