Instruktioner och regler för Pinkjärvi

Instruktioner för att vistas och färdas i Pinkjärvi

I Pinkjärvi är det
tillåtet

  • att färdas till fots, på skidor, med roddbåt och med kanot
    • du tryggar väl fåglarnas häckningsro
  • att plocka bär och matsvamp
  • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (kalastusrajoitukset.fi).

förbjudet

  • att göra upp öppen eld
  • att köra med motorfordon förutom på angivna vägar
  • att skräpa ner och skada friluftsanordningar

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Pinkjärvi-området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).