Ankomst till Puurijarvi-Isosuo nationalpark

Karta över Puurijarvi-Isosuo förbindelser

 

Puurijärvi-Isosuo nationalpark är belägen norr om riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) och väster om riksväg 12 (Åbo - Tammerfors) i dessa vägars omedelbara närhet.

Med buss